Візитівка закладу

Повна назва закладу:
Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
Підпорядкованість:
комунальна форма власності

Повна адреса:
мікрорайон Перемоги, будинок 23, 4 поверх м. Вараш, Рівненська область, 34400.
Тел./факс: (03636) 3-11-97, тел. (03636) 232-70
Е-mail: bdut@ukrpost.ua.
Загальні відомості про заклад (дата створення, його особливості):
Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (далі – БДЮТ) заснований у 1984 році як Будинок піонерів.
У 1988 році – заклад реорганізовано у Будинок дитячої та юнацької творчості.
З 1988 року БДЮТ знаходиться в орендованому приміщенні. Станом на 2016 рік освітній процес здійснюється в одному приміщенні.
З 2017 року – назва закладу: Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
Заклад працює у дві зміни, режим роботи визначається з урахуванням вікових особливостей дітей.
БДЮТ проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
Напрямами діяльності закладу є: художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний.
За останні три роки у закладі навчається 1114 дітей (2016 рік), 1130 дітей (2017 рік), 1130 (2018 рік) , що сприяє забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створенню умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявленню і підтримці талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконаленню позашкільної освіти.
Освітній процес у БДЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
Навчання у БДЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
З метою популяризації гуртків та творчих об’єднань в рамках щорічної акції «БДЮТ скликає друзів» у вересні проходять заходи щодо відвідування вихованцями гуртків та творчих об’єднань за напрямками діяльності шляхом проведення різних заходів, днів відкритих дверей, акцій, спілкування, надання консультацій батькам та дітям щодо вибору гуртка, презентації гуртків у ЗНЗ міста. Ведуться презентаційні матеріали за напрямками: гуртки та творчі об’єднання, результативність роботи, свята та будні, творча обдарованість, ЗМІ про БДЮТ.
Пріоритетним напрямком роботи є національно-патріотичне виховання та створення належних умов для популяризації кращих здобутків національної, культурної, духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу. Організація духовно-повноцінної життєдіяльності вихованців, підвищення їх індивідуального статусу через заходи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Велика увага приділяється формуванню екологічного виховання у дітей та учнівської молоді шляхом залучення їх до природоохоронних акцій, конкурсів, виставок, екскурсій.
Мета закладу: створення умов для оновлення змісту позашкільної освіти, здійснення якісного навчально-виховного процесу; виховання особистості, здатної до самовдосконалення, самореалізації та мобільності в умовах сучасного суспільства; створення умов для формування соціальної, комінукативної, інформаційної компетенції вихованців, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності; формування збагаченого середовища для самеореалізації свідомого національного самовизначення вихованців закладу, любові до рідної землі, мови, українського народу; створення сприятливих умов для повноцінного і різнобічного розвитку дітей; становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці тощо.

Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області – призер обласного конкурсу «Кращий позашкільний навчальний заклад 2012 року» – ІІ місце (номінація «Комплексний міський позашкільний навчальний заклад»), – призер обласного конкурсу «Кращий позашкільний навчальний заклад 2017 року» – ІІІ місце (номінація «Комплексний міський позашкільний навчальний заклад»).
У 2013 році хореографічному ансамблю «Пірует» присвоєно звання – зразковий художній колектив.
БДЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань. У закладі функціонують три методичні об’єднання: художньо-технічне, еколого-природниче, соціально-гуманітарне, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у БДЮТ діють науково-методична, художня, піклувальна ради, міська рада старшокласників учнівського самоврядування, батьківський клуб та комітет, до складу яких входять педагогічні працівники закладу, вихованці та їх батьки як усі сторони-учасники навчально-виховного процесу.
У закладі працюють 27 керівників гуртків, 1 культорганізатор, 3 заступники директора.
3 педагогічних працівників мають звання «керівник гуртка-методист», 1 нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом».

БДЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів бере участь у міжнародних заходах. Заклад ніколи не стоїть осторонь громадських ініціатив, відгукуючись на пропозиції громадських організацій для проведення спільних заходів чи долучення до концертів та святкувань. В арсеналі ПНЗ подяки за участь у конкурсах, семінарах, майстер-класах: Почесна грамота Міжнародного фонду національної пам’яті України БДЮТ за 1-ше місце у Всеукраїнському конкурсі молодих істориків «Врятувати від забуття»; Листи-подяки від Міжнародного фонду національної пам’яті України за успішну підготовку конкурсної роботи, наполегливість у сфері формування почуття любові до своєї Вітчизни, поваги до її непростої історії, національних цінностей, відповідальності за сьогодення та майбутню долю України, грамоти та подяки МОН України, народних депутатів України тощо.

З 1988 року БДЮТ знаходиться в орендованому приміщенні. Його стан відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчальних приміщень та удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, ефективності використання приміщень.
Навчальні приміщення БДЮТ забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні. Обладнання відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів. З 2013 року у закладі діє сайт, на якому постійно оновлюється інформація про гуртки, творчі об’єднання, діяльність позашкільного закладу. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, удосконалити систему ведення ділової та навчально-виховної документації, підвищити ефективність роботи педагогічного колективу.

Основну увагу в закладі приділено реалізації спільної мети: забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини через участь у гуртках та творчих об’єднаннях за напрямками роботи: відвідування гуртків, організація та проведення заходів, виставок, акцій, участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де батьки та діти мають змогу цікаво та змістовно проводити своє дозвілля.