Програмне забезпечення. Акредитація освітніх програм

     Освітній процес в  Центрі  дитячої та юнацької творчості здійснюється за типовими навчальними програмами та планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та іншими програмами, затвердженими управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах чи об’єднаннях. Залежно від специфіки, навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
Експериментальні навчальні плани Центру дитячої та юнацької творчості складаються з урахуванням типового навчального плану.
Згідно статті 38 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», Постанови Кабінету Міністрів від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», листа Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 № 1/9 423 «Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 2018-2019 навчальному році», протоколів засідань науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (від 06.02.2013 № 1, від 09.09.2013 № 3, від 05.09.2014 № 3), управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (від 04.09.2013 № 3),

Інформація

про забезпечення діяльності гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальними програмами

за напрямами позашкільної освіти    м.Вараш, Рівненської області (станом на 18.10.2021)

ПЕРЕЛІК

навчальних програм з позашкільної освіти за напрямами діяльності Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області

у 2021-2022 навчальному році

№ з/п Назва відділення, гуртка, творчого об’єднання Програма, за якою працює Керівник

(П.І.П. повністю)

Художньо-естетичний напрям
1 Студія вокального співу «Гармонія» Навчальна програма естрадного мистецтва (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)

Harmonia  , Harmonia +

АЛЕКСЄЄНКО

Оксана Володимирівна

2 Гурток

«Дизайн одягу»

Навчальна програма «Дизайн одягу» (Схвалено педагогічною радою Будинку дитячої та юнацької творчості, протокол № 03 від 31.08.2021)

Duzajn odahy

БІЛАН

Олена

Михайлівна

3 Гурток художньо-естетичний Навчальна програма театрального мистецтва. (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)

Amplya

ВОДЬКО

Оксана

Віталіївна

4 Гурток художньо-естетичний Навчальна програма естрадного мистецтва (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)

Svitanok

ГРЕСЬ-ДОЙОНКО

Олеся

Михайлівна

5 Зразковий художній колектив

сучасного танцю «Едем»

Навчальна програма сучасної хореографії. (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)

Edem

ГРИЦАЙ

Ольга

Миколаївна

6 Гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля» Навчальна програма флористики та живопису (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)

Fantazijnuj vsesvit rykodilla

КОРОЛЬЧУК Інна

Леонідівна

7 Гурток «Народна творчість» Навчальна програма народної творчості (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)

Narodna tvorshist

КРАВЧУК

Яна

Віталіївна

8 Гурток

«Магія бісеру»

Навчальна програма бісерного рукоділля (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)

Mahia bisery

МАРКЕВИЧ

Тетяна Валентинівна

9 Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.  Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)

Piryet

МАХОРІНА

Ольга

Павлівна

10 Гурток образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Навчальна програма з позашкільної освіти декоративно-образотворчого мистецтва (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)) Duvosvit МЕЛЬНИК

Аркадій

Миколайович

11 Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» Навчальні програми з позашкільної освіти студії образотворчого мистецтва та декоративно-образотворчого мистецтва (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658) Penzluk ПАВЛУСЬ

Богдан

Сергійович

12 Театральний гурток «Сюрприз» Навчальна програма акторської майстерності (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657) Syrpruz РОМАНЧУК

Світлана

Володимирівна

Туристсько-краєзнавчий напрям
13 Гурток «Українське народознавство» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Українське народознавство» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)

Narodoznavstvo

ЗАЙКО

Марина

Юріївна

14 Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Літературне краєзнавство» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048)

Literatyrne

МЕЛЬНИК

Тетяна

Михайлівна

Еколого-натуралістичний напрям
15 Гурток еколого-натуралістичний Навчальна програма флористики та фітодизайну інтер’єру (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1/11- 9909)

Florust

ДУЛЬКО

Ольга

Олегівна

16 Гурток еколого-натуралістичний Навчальна програма «Юні акваріумісти»: еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)

Akvariymistu

ЛЕВКОВЕЦЬ

Ганна

Валентинівна

17 Гурток «Квітникарство» Навчальна програма горщечкові рослини еколого-біологічний профіль (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)

Kvitnukarstvo

РЕШЕТИЦЬКА

Ганна

Петрівна

18 Гурток «Світ домашніх улюбленців» Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Світ домашніх улюбленців» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)

Svit domashnix ylublenziv

СТОЛЯРУК

Тетяна

Олександрівна

19 Гурток «Підводний світ» Навчальна програма «Юні акваріумісти»: еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)Akvariymistu ШАРАПОВА

Альона

Вадимівна

Науково-технічний напрям
20 Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «АВС» Навчальні програми з позашкільної освіти «Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови» та «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3. Протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) PTM anqlijska ABC ВІТАРТАС

Людмила

Володимирівна

21 Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «Smile» Навчальна програма з позашкільної освіти «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) PTM anqlijska SMILE ЗАХАРЧУК

Ольга Миколаївна

22 Гурток «Початкове технічне моделювання» Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (Випуск 4) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 07.10.2019 № 1/11-8872) PTM КАСЯНЧИК Віра Володимирівна
23 Гурток художньо-технічної творчості «Оберіг» Навчальна програма виготовлення сувенірів. (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658) Oberiq КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна
24 Гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір» Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів. (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658) Iqrashka-syvenir САЧУК

Алла

Костянтинівна

Соціально-реабілітаційний напрям
25 Гурток для старшокласників «Пізнай себе» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Пізнай себе» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019) Piznay sebe 2019 ЛОПУГА

Наталія

Феодосіївна

26 Гурток «Краса здоров’я» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму гуртка «Краса здоров’я» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019) Krasa zdorovja 2019 МОМОТЮК

Олеся

Михайлівна

27 Гурток «Учнівське самоврядування» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Лідер у тобі» (Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020) Samovradyvana СТАДНИК

Олена

Миколаївна

28 Гурток «Ранній розвиток дитини» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)

Rannij rozvutok dutunu

СТОЛЯРЕЦЬ Ірина Миколаївна
29 Гурток «Основи журналістики» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Основи журналістики» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)

Osnovu shyrnalistuku

ЯРОШИК

Лариса

Анатоліївна