Програмне забезпечення. Акредитація освітніх програм

  

 Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради

у 2022-2023 навчальному році

Освітній процес здійснюється за типовими навчальними програмами та планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, затвердженими науково-методичною радою управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, ухваленими до використання в межах адаптації та подальшої процедури затвердження рішенням педагогічної ради Центру.

Експериментальні навчальні плани складені з урахуванням типового навчального плану.

Згідно статті 33 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року № 676 «Про затвердження типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», Постанови Кабінету Міністрів від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», листа Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у2022/2023 навчальному році», протоколів засідань науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (№ 2 від 21.05.2021, № 2 від 22.05.2020), науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (№ 1 від 04.09.2020, № 1 від 05.09.2019), протоколів засідань педагогічної ради Центру дитячої та юнацької творчості (№ 03 від 31.08.2021, № 03 від 01.09.2022).

№ з/п Назва відділення, гуртка, творчого об’єднання Програма, за якою працює Керівник(П.І.П. повністю)

Художньо-естетичний напрям

1 Студія вокального співу «Гармонія» Навчальна програма естрадного мистецтва (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти»,протокол № 4 від 25 серпня 2021 року)Harmonia АЛЕКСЄЄНКООксана Володимирівна
2 Гурток

«Дизайн одягу»

Навчальна програма «Дизайн одягу» (Схвалено педагогічною радою Будинку дитячої та юнацької творчості, протокол № 03 від 31.08.2021)Duzajn odahy БІЛАНОлена

Михайлівна

3 Гурток художньо-естетичний Навчальна програма (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти», протокол № 4 від 25 серпня 2021 року)
4 Зразковий художній колектив

сучасного танцю «Едем»

Навчальна програма зразкового художнього колективу сучасного танцю «Едем». (Схвалено педагогічною радою Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради, протокол № 03 від 01.09.2022)Edem ГРИЦАЙ

Ольга

Миколаївна

5 Гурток «Рукоділля» Навчальна програма («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202)
6 Театральний гурток «Дебют» Навчальна програма гуртка акторської майстерності (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти», протокол № 4 від 25 серпня 2021 року)Debyt КУЛИК

Яна Миколаївна

7 Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.  Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)Piryet МАХОРІНА

Ольга

Павлівна

8 Студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Навчальна програма студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт»  (Схвалено педагогічною радою Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради, протокол № 03 від 01.09.2022)Duvosvit МЕЛЬНИК

Аркадій

Миколайович

9 Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» Навчальна програма з образотворчого мистецтва («Схвалення для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018, лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-322))Penzlik ПАВЛУСЬ

Богдан

Сергійович

10 Гурток класичного танцю «Грація» Навчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 № 1/11-98)) ПОНОМАРЬОВА

Валерія Олександрівна

Туристсько-краєзнавчий напрям

1 Гурток «Українське народознавство» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Українське народознавство» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)Narodoznavstvo  МЕЛЬНИК Теятна

Василівна

2 Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Літературне краєзнавство» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048)

Literatyrne

МЕЛЬНИК

Тетяна

Михайлівна

Еколого-натуралістичний напрям

1 Гурток «Юний флорист» Навчальна програма флористики та фітодизайну інтер’єру (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1/11- 9909)

Florust

ДУЛЬКО

Ольга

Олегівна

2 Гурток «Юні акваріумісти» Навчальна програма «Юні акваріумісти» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)Akvariymistu ЛЕВКОВЕЦЬ

Ганна

Валентинівна

3 Гурток «Світ домашніх улюбленців» Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Світ домашніх улюбленців» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)Svit domashnix ylublenziv СТОЛЯРУК

Тетяна

Олександрівна

4 Гурток еколого-натуралістичний Навчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)

Науково-технічний напрям

1 Гурток «Початкове технічне моделювання» Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 07.10.2019 № 1/11-8872) PТМ КАСЯНЧИК Віра Володимирівна
2 Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «Smile» Навчальна програма з позашкільної освіти «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2019)

PTM anqlijska SMILE

КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна
3 Гурток «Народна творчість» Програма гуртка (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)Tvorshist КРАВЧУК

Яна

Віталіївна

4 Гурток «Дитяча анімація» Програма гуртка (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)

Animashia

МЕЛЬНИК

Аркадій

Миколайович

5 Гурток «Квілінг» Навчальна програма (Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України»,протокол  від 12.02.2020 № 1)Kvilinq СИДОР

Олена

Михайлівна

6 Гурток науково-технічний Навчальна (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)
7 Гурток художньо-технічної творчості Навчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)

Соціально-реабілітаційний напрям

1 Гурток для старшокласників «Пізнай себе» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Пізнай себе» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019) Piznay sebe ЛОПУГА

Наталія

Феодосіївна

2 Гурток «Краса здоров’я» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму гуртка «Краса здоров’я» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019)Krasa zdorovja
3 Гурток «Учнівське самоврядування» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Лідер у тобі» (Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)Samovradyvana СТАДНИК

Олена

Миколаївна

4 Гурток «Ранній розвиток дитини» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)

Rannij rozvutok dutunu

МОМОТЮКОлеся

Михайлівна

5 Гурток «Основи журналістики» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Основи журналістики» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)Osnovu shyrnalistuku ЯРОШИКЛариса

Анатоліївна