Гурток “Юний флорист”

  Запрошує на заняття дітей 12-17 років.
З давніх часів природа була стимулом творчого натхнення в усіх видах мистецтва. Ні один жанр не був так тісно пов’язаний з природою, як мистецтво флористики та фітодизайну. Вивчаючи рослинний світ, відкриваючи закони природи, ми не лише збагачуємось знаннями а й виховуємо в собі почуття любові та бережливого ставлення до природи, розкриваємо художні здібності, передаємо композицію життя природи в її динаміці, багатогранності та красі. Такий зв’язок мистецтва і природи відіграє важливу роль в естетичному вихованні і сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості

Портфоліо керівника гуртка ДУЛЬКО Ольги Олегівни  

https://olya1505olya4.wixsite.com/my-site-1