Інтерв’ю з директором

Тетяна Маркевич: «Навчаю себе та інших рухатися вперед»

Досьє:
Маркевич Тетяна Валентинівна вищу педагогічну освіту отримала у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки. Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом». На посаді директора з 2005 року, віддає перевагу новатор¬ству, творчості, є постійним генератором ідей та нововведень.

Педагогічне кредо: «Час, як вершина, що кличе бути сучасним та досвідченим, учити себе та інших рухатися вперед». Спрямовує навчально-виховний процес на всебічний розвиток особистості дітей та учнівської молоді міста, задоволення їх потреб, виховання свідомого громадянина, патріота, забезпечення запитів суспільства та ринку праці у конкурентноспроможних, компетентних та відповідальних фахівців.

Будинок дитячої та юнацької творчості – знаний у місті та за його межами позашкільний заклад. Наскільки важливо правильно скоординувати роботу задля досягнення результативності?

— Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області – це широкодоступний позашкільний освітній та дозвілевий заклад, який об’єднує освітні школи, клуби, об’єднання, які надають дітям, підліткам та молоді рівні можливості для навчання творчого розвитку і самовизначення. Це колектив педагогів, які створюють оптимальні умови для духовного, творчого та інтелектуального розвитку дітей та молоді. Це позашкільним навчальним закладом, створеним з метою навчання, виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час, організації дозвілля та допрофесійної підготовки.
Проте сучасне суспільство вимагає від освітян нових підходів, форм роботи, переосмислення. Пріоритетним завданням позашкільного закладу є надання не тільки традиційних освітніх послуг, а, насамперед, виховання творчої, самодостатньої, компетентної та суспільно-активної особистості. Особистості, здатної орієнтуватися у системі морально-етичних цінностей, визначати своє життєве кредо, займатися улюбленою справою.
Координація роботи в закладі вимагає чималих зусиль спрямованих на пошук оптимальних шляхів створення привабливого іміджу закладу, зацікавленості та мотивації педагогів працювати в ньому, бажання вихованців займатися на гуртках.
Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області передбачає організацію навчально-виховного процесу в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях за інтересами вихованців, учнів, з наступних напрямів позашкільної освіти: художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, соціально-реабілітаційного, гуманітарного.
Реалізація навчально-виховного процесу сприяє виконанню в БДЮТ основних його функцій: навчально-виховна, соціально-психологічна, адаптаційна, реабілітаційно-оздоровча, дозвіллєва, розважальна, методична та інші.
У закладі працюють 28 керівників гуртків, 1 культорганізатор, 3 заступників директора. 5 кірівників гуртків мають звання «керівник гуртка-методист», 1 нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом».

Які пріоритетні напрямки у роботі позашкільного закладу на 2019-2020 навчальний рік?

— Будинок дитячої та юнацької творчості створений у 1984 році. За час своєї діяльності у закладі сформувався значний потенціал, досвід для вирішення актуальних освітніх завдань, здоров’язберігальних, загальнокультурних, соціальних та національно-патріотичних компетентностей, створення сприятливих умов для набуття позитивного соціального досвіду та творчої самореалізації усіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, педагогів, батьків.
Основну увагу приділено реалізації спільної мети: забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини через участь у гуртках та творчих об’єднаннях за напрямками роботи: відвідування гуртків, організація та проведення заходів, виставок, акцій, участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де батьки та діти мають змогу цікаво та змістовно проводити своє дозвілля.
Завданнями закладу на поточний навчальний рік є:
створення умов для оновлення змісту позашкільної освіти, здійснення якісного навчально-виховного процесу;
виховання особистості, здатної до самовдосконалення, самореалізації та мобільності в умовах сучасного суспільства;
створення умов для формування соціальної, комінукативної, інформаційної компетенції вихованців, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
формування збагаченого середовища для самеореалізації свідомого національного самовизначення вихованців закладу, любові до рідної землі, мови, українського народу;
створення сприятливих умов для повноцінного і різнобічного розвитку дітей;
становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці тощо.

Педагоги закладу допомагають дитині адаптуватися до соціуму, розвиватися, шукати власне «я». Наскільки комфортно дітям проходити цей шлях у Будинку дитячої та юнацької творчості?

— Станом на 01.09.2010 позашкільною освітою в БДЮТ було охоплено 741 дитина. Станом на 01.09.2020 залучено до гуртків та творчих об’єднань 1060 дитини.
За вказаний період у позашкільному закладі відкриті додаткові посади керівників гуртків, що дало можливість розширити мережу гуртків, охопивши позашкільною освітою більший відсоток дітей міста різного віку.
З дітьми старшого шкільного віку працюють гуртки сучасного спортивного танцю, хореографії, образотворчого мистецтва, театрального та вокального напрямів, історично-краєзнавчі, художньо-технічні та науково-технічні, гурток для старшокласників за системою рівний-рівному, журналістики, лідерів учнівського врядування, тренажерна зала.
Для дітей середнього та молодшого шкільного віку діють гуртки художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, соціально-реаблілітаційного та гуманітарного напрямів.
Останніми роками у позашкільному закладі проводиться робота з дошкільнятами (гуртки вокального співу, хореографії, образотворчого мистецтва, декоративного розпису, англійської мови).
Навіть якщо дитина не визначилася чим хоче займатися, яку професію у майбутньому обере, серед різноманіття гуртків вона може обрати собі заняття до душі. Не зважаючи ні на що, діти завжди прагнуть спробувати для себе щось нове та знайти цікаве та корисне хобі. Крім того, вони перебувають під наглядом педагогів, мають цікаве дозвілля та спілкуються з однолітками. За що дуже вдячні закладу батьки.
Саме позашкілля покликане дати дітям та учнівській молоді знання та вміння, що надалі дозволять їм орієнтуватися в безлічі співтовариств і робити правильний вибір, тому що вже у цьому віці формується громадській світогляд дитини. Педагоги Будинку дитячої та юнацької творчості враховують, що лише знання теорії недостатньо для формування активної громадської позиції. Тому мікросередовище всередині навчального закладу сполучають з реальною дійсністю навколо. Тому громадсько-активна діяльність анітрохи не відгороджує вихованців закладу від реального життя, а включає це життя у позашкільну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання учасників освітнього процесу. Як результат – комплексне, системне виховання громадянина не тільки в позашкільному навчальному закладі, але і поза його межами.
Сьогодні сучасний позашкільний заклад дає вихованцям не тільки певні вміння і навички, але й виховує соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість, яка згодом успішно займе своє місце в житті, зможе зорієнтуватися і зробити правильний вибір, тому що вже в ранньому віці у них сформувався громадський світогляд.

Специфіка навчально-виховного процесу передбачає різноманітну участь вихованців та педагогів у конкурсах різного рівня. Якими результатами у цьому напрямку може похизуватися заклад?

— Одним з важливих напрямків роботи позашкільних навчальних закладів є організаційно-масова робота, яка містить у собі організацію дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллево-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості. Організаційно-масова робота у позашкільному навчальному закладі планується за всіма напрямами.
Вихованці та педагоги закладу беруть активну участь у житті міста, різнорівневих конкурсах.
В арсеналі закладу безліч подяк за участь у конкурсах, семінарах, майстер-класах. Наприклад, Подяка Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» за активну участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі художніх робіт серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України на тему: «Доля дітей у роки Другої світової війни в малюнках учнів», Почесна грамота Міжнародного фонду національної пам’яті України за 1-ше місце у Всеукраїнському конкурсі молодих істориків «Врятувати від забуття», Листи-подяки від Міжнародного фонду національної пам’яті України за успішну підготовку конкурсної роботи, наполегливість у сфері формування почуття любові до своєї Вітчизни, поваги до її непростої історії, національних цінностей, відповідальності за сьогодення та майбутню долю України, листи-подяки від народних депутатів України.

— Яким повинен бути сучасний педагог-позашкільник на Вашу думку?

— Насамперед бути творчими та не забувати, що творчість – це не тільки радість самовираження, це, в першу чергу, величезна робота та відповідальність.
Не зупиняйтеся на досягнутому. Будьте оптимістами. Пам’ятайте: ваша головна справа – це спілкування з дітьми; умійте переживати радість від зустрічі з ними. Зрештою, умійте бути дітьми. Грайте, стрибайте з ними й сприймайте свою роботу із гуртківцями, як продовження дитинства.

— Цікаво дізнатись, про що мріє директор сьогоднішнього українського позашкільного закладу на початку нового навчального року.

— Так вже склалося, що у сучасній Україні позашкільна є чи не єдиною формою, де дитина може реалізуватися у творчості. Ми, педагоги-позашкільники, повинні створювати якомога більше умов для реалізації цієї дитячої творчості та виявлення талантів і здібностей дітей на всіх щаблях їхнього розвитку. І ці завдання позашкілля має розуміти влада на місцях, в області, в державі.
Кожен навчальний рік у Будинку дитячої та юнацької творчості цікавий, насичений і результативний. Щороку визначаються та координуються подальші вектори розвитку позашкільної освіти Вараша. Переконана, поточні напрацювання стануть дієвим поштовхом до сприятливих передумов для подальшої підтримки творчості дітей. Адже завдяки перемогам і здобуткам педагогів та вихованців закладу, творчий колектив дитячого позашкільного закладу готовий й надалі працювати, вдосконалюватися і дарувати дітям щасливе мирне дитинство.