Річний звіт роботи закладу за 2020-2021 н.р.

Про підсумки роботи Будинку дитячої та юнацької творчості  Вараської міської ради в 2020-2021 навчальному році

Діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості у 2020-2021 навчальному році була спрямована на здійснення навчання та виховання дітей та молоді міста у позаурочний час.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.19 № 1/9-612 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 6/1054-20 «Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» та вважаючи, що Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області перебуває на шляху постійного розвитку, має достатні ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

Пріоритетними завданнями Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на 2020-2021 навчальний рік були:

дотримання нормативно-правової бази;

модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

збереження мережі гуртків закладу позашкільної освіти;

реалізація освітньої програми, робочого навчального плану закладу і навчальних програм зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів;

впровадження сучасних педагогічних технологій;

реалізація проблемного питання закладу «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості»;

удосконалення системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, впровадження інновацій у практику;

кадрове забезпечення, забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників;

сприяння розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, семінарів, майстер-класів;

впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;          оволодіння кожним педагогічним працівником технологією особистісно-орієнтованого підходу при підготовці та проведенні виховних заходів;

вдосконалення рейтингової системи оцінювання виховної діяльності гуртків та педагогічних працівників закладу;

активізація учнівського самоврядування;

створення умов для соціального захисту учасників освітнього процесу;

оптимізація співпраці педагогів та батьків;

підготовка до моніторингових досліджень якості освітніх послуг в Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради;

збереження будівель, обладнання, майна;

поповнення та поновлення матеріальної бази закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;

зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні підприємств, громадськості, спонсорів, батьків через участь у соціальних проєктах.

 

Організація системи управління закладом

У своїй діяльності колектив закладу спирається на основні положення Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, Програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

Внутрішні нормативні документи, що регламентували діяльність закладу в 2020-2021 навчальному році:

Статут БДЮТ, затверджений рішенням Вараської міської ради від 28.11.2017 № 878 та зареєстрованим № 16061020000000210;

Правила внутрішнього трудового розпорядку на 2020-2021 навчальний рік, затверджені на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 01.09.2020;

Річний план роботи, погоджений начальником управління освіти, профспілковим комітетом БДЮТ, затверджений на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 01.09.2020;

Навчальний план, погоджений начальником управління освіти, погоджений профспілковим комітетом, затверджений на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 01.09.2020;

Колективний договір між адміністрацією Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області та профспілковим комітетом на 2018-2020 роки № 21 від 09.07.2018;

Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області, схвалена на засіданні педагогічної ради , протокол № 4 від 01.09.2020;

«Перспективний план розвитку Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на 2019-2022 роки».

Актуальні нормативно-правові документи з позашкільної освіти:

Конституція України;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VІІ від 14.10.2014;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ;

Указ Президента України № 286/2019 від 18.05.2019  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського правопису»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 549 від 11.07.2018 «Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про запровадження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19).

наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1028/32480;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-436 від 10.07.2019 «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 №1/9-530 «Щодо впровадження норм нової редакції Українського правопису в освітньому процесі»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09.2019  «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-612 від 28.09.2019 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття»;

лист Міністерства освіти і науки України №1/9-46 від 02.02.2017 «Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту»;

лист НЕНЦУМ від 07.03.2017 «Щодо збереження позашкільних навчальних закладів»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-542 від 07.10.2016 «Щодо застосування державної мови» ;

лист Міністерства освіти і науки України Директората дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти №6/604-20 від 30.04.2020 «Про особливості організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час карантину».

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації та роз’яснення освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-492 «Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020» Умови, правила, рекомендації;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27.04.2021 «Про організоване завершення 2020-2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021навчального року)»

наказ Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про затвердження типової освітньої програми закладу позашкільної освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік»;

наказ Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 № 01-11/78 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої систтеми забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти».

В закладі діє батьківська рада.

Протягом навчального року проведено 2 засідання батьківської ради.

В закладі діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрями розвитку БДЮТ, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі закладу.

В закладі діє атестаційна комісія. Протягом навчального року проведено 5 засідань атестаційної комісії.

В закладі діє художня рада. Протягом навчального року проведено 9 засідань художньої ради.

В закладі діє методична рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання методичної ради.

В закладі створена робоча група щодо розроблення освітньої програми.

В закладі створена робоча група по розбудові системи якості освіти.

Протягом навчального року, мною, як директором закладу:

здійснювалося керівництво роботи колективу, забезпечувався раціональний добір і розстановку кадрів, створювалися належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

здійснювалося розподілення педагогічного навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

створювалися належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

розпочата робота над створенням інклюзивного освітнього середовища в БДЮТ;

розроблено та введено в дію Положення про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти

розпоряджалася в установленому порядку, майном і коштами БДЮТ; організовувала виконання кошторису закладу;

представляла БДЮТ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідала перед засновником за результати діяльності закладу;

проводила контрольно-аналітичну роботу;

надавала методичні рекомендації керівникам гуртків, здійснювала внутрішній контроль за роботою педагогів;

встановлювала надбавки, доплати, премії працівникам відповідно до законодавства, застосовувала заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників БДЮТ;

сприяла моральному та матеріальному стимулюванню вихованців закладу;

формувала сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі;

здійснювала особистий прийом із зверненням громадян.

За звітний період,24 порушених питань із звернень громадян стосувалися працевлаштування.

В закладі видано з 1 вересня 2020 по 31 травня 2021 року 131 наказ з основної діяльності, 65 к/тм наказів та 28 к/тр наказів з кадрових питань, 23 накази з адміністративно-господарської роботи. У межах своєї компетенції здійснювала контроль їх виконання.

Забезпечення доступності позашкільної освіти

У мережі закладу було затверджено 81 група, 28 гуртків  та 1160 вихованців з напрямами роботи:

науково-технічним – 6 гуртків, 21 груп, 288 дитини;

еколого-натуралістичним – 4 гуртки, 12 груп, 120 дітей;

туристсько-краєзнавчим – 2 гуртки, 6 груп, 76 дітей;

художньо-естетичним – 10 гуртків, 30 груп, 432 дитини;

соціально-реабілітаційним – 5 гуртків, 12 груп, 144 вихованців.

Дошкільною освітою охоплено 136 вихованців гуртків художньо-естетичного (4 групи), наукво-технічного (3 групи) та соціально-реабілітаційного (3 групи) напрямів роботи.
Заклад працював за розкладом зручним для дітей, у дві зміни. До послуг вихованців: навчальні кабінети, тренажерна зала, зала для занять хореографією, куточок живої природи, глядацька зала.

Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу є – збереження контингенту дітей. Це питання постійно аналізується на нарадах при директорові. В закладі налагоджено щоденний контроль за наповненням груп гуртків та творчих об’єднань. Освітній  процес в БДЮТ здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних форм роботи за трирівневою системою. Відповідно до рівня класифікації визначено мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

Свідоцтва про позашкільну освіту отримали в 31 травня 2021 року 21 вихованець.

Серед вихованців-випускників діти, які відвідували позашкільний заклад протягом останніх 5-12  років.
Протягом 2020-2021 року учасники освітнього процесу взяли участь у 160  масових заходах. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу і вихованців за 2020-2021 роки, можно говорити про певні успіхи. Педагогами та вихованцями закладу взято участь в:

Навчальний

рік

Заходи
Міжнародні Всеукраїнські Обласн і Міські Внутрішні
2017-2018 7 4 45 58 208
2018-2019 2 11 49 64 217
2019-2020 3 3 18 40 151
2020-2021 3 6 27 11 113

На належному рівні проведені внутрішні заходи як в онлайн так і офлайн форматах, в яких взяли участь вихованці гуртків та творчих об’єднань.       Вихованці БДЮТ в 2020-2021 навчальному році були постійними учасниками міських, обласних, всеукраїнських оглядів, конкурсів, змагань, виставок.
Серед внутрішніх заходів, які були проведенні в 2020-2021 навчальному році, особливо хочеться відмітити:

традиційна акція «БДЮТ скликає друзів» під гаслом «На крилах Творчості»;

тематичний захід «Талант року» під гаслом «Зоряна година»;

челендж «На гостинах української казки»;

конкурсно-розважальна програма до Дня Святого Валентина «Романтична зустріч»;

тематичний захід «Обернуся в легенду» до 150-річчя з Дня народження Лесі Українки;

тематичний захід «Тарас Шевченко у серці моїм»;

краєзнавча експедиція «Краса та загадковість рідної землі»;

ігровий тиждень «Ігрова практика, як ефективний спосіб роботи з дітьми»;

традиційне свято «Вперед, малеча» під гаслом «Аmong Kinds»;

показовий виступ-представлення екологічної моди «У світі паперу»;

дизайнерський проєкт-захист «Незамінний елемент гардеробу»;

екологічний воркшоп «Птахи та тварини, які мешкають в природі»;

представлення-показ колективу екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» під гаслом «Віруси атакують планету»;

захід щодо здорового способу життя під гаслом «Молодь здорова не агітація. Головне для країни здорова нація»;

тематичний захід «Збережемо нашу Землю» до Дня Землі;

підсумкові творчі звіти «Країна творчості звітує».

Ці заходи проводилися з ініціативи керівників гуртків, з метою популяризації роботи закладу, з метою підтримки юних талантів та продемонстрували високий рівень професіоналізму педагогів-позашкільників. Під час проведення вищезазначених заходів були присутні вихованці, батьки, керівники гуртків та адміністрація.

Протягом 2020-2021  навчального року реалізовані проєкти:

проєкт «Планета іграшок – 2021»;

телевізійний проєкт «БДЮТ – майстерня талантів» під гаслом «Наше майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні»;

проєкт «Місто майбутнього» під гаслом «Молодь фундамент суспільства»;

проєкт «Прекрасні і не тільки»;

проєкт «Мужні і не тільки»;

екологічний проєкт «Озеленення планети»;

проєкт «У центрі Всесвіту – дитина» під гаслом «100% щастя – це діти».

Організовані та проведені  виставки вихованців гуртків та творчих об’єднань:

тематична виставка «Лялька-мотанка – український оберіг»;

персональні виставки дитячих малюнків «Є у кожного з нас в серці мрія своя»;

виставка робіт з початкового технічного моделювання;

виставка з оригамі «Кулі щастя»;

тематична виставка творчих робіт «Великдень у родині Позашкілля»;

виставка-представлення «Пасхальна композиція»;

виставка фотографій «Моя Україно!»;

виставка творчих робіт «Світ моїх захоплень».

Проведені акції:

до дня Миру «Ми хочемо Миру»;

акція до Дня Позашкільника «Природа навколо нас» під гаслом «Посади дерево»;

акція «Копійки рятують життя»;

акція «Герої не вмирають» до Дня героїв Небесної сотні;

акція щодо підтримки людей з аутизмом «Діти дощу»;

акція щодо здорового способу життя «Бути здоровим – стильно» до

Всесвітнього дня здоров’я;

акція «Смаколики для захисників».

Протягом 2020-2021 навчального року на базі Будинку дитячої та юнацької творчості відбулися міські заходи:

онлайн-конкурс патріотичної пісні «Поліська Січ»;

міський етап дистанційного етнографічного конкурсу колядок, щедрівок, різдвяних піснеспівів «Вифлеємська зірка»;

онлайн-конкурс української естрадної пісні «Юна зірка»;

онлайн-конкурс читців-декламаторів «В Тарасовій думі у Лесиній пісні живе Україна моя»;

онлайн-конкурс драматичних колективів та лялькових театрів» «Талановита Україна»;

онлайн-конкурс колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»;

онлайн – челендж «Одягни бабусину вишиванку».

Протягом 2020-2021 навчального року вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості були учасниками:

міський етап Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнка «Україна без корупції», гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», керівник ПАВЛУСЬ Богдан Сергійович – І місце;

міський етап обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Поліська Січ», приурочений Дню захисника України, вокальний гурток «Світанок», керівник ГРЕСЬ-ДОЙОНКО Олеся Михайлівна – ІІ місце;

міський конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники», літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край», керівник МЕЛЬНИК Тетяна Михайлівна – ІІ місце;

міський етап Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!», гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», керівник ПАВЛУСЬ Богдан Сергійович – ІІІ місце; гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник КОРОЛЬЧУК Інна Леонідівна – І, ІІ, ІІІ місця;

міський етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник», гурток «Квітникарство», керівник РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна – І місце, гурток Початкове технічне моделювання» з елементами англійської мови «АВС», керівник ВІТАРТАС Людмила Володимирівна – ІІ місце, гурток «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна – взяли участь;

міський етап дистанційного етнографічного конкурсу колядок, щедрівок, різдвяних піснеспівів «Вифлеємська зірка», студія вокального співу «Гармонія», керівник АЛЕКСЄЄНКО Оксана Володимирівна – ІІ місце;

онлайн-конкурс української естрадної пісні «Юна зірка», студія вокального співу «Гармонія», керівник АЛЕКСЄЄНКО Оксана Володимирівна – І місце;

онлайн-конкурс читців-декламаторів «В Тарасовій думі у Лесиній пісні живе Україна моя», театральний гурток «Сюрприз», керівник РОМАНЧУК Світлана Володимирівна – І місце;

онлайн-конкурс драматичних колективів та лялькових театрів» «Талановита Україна» театральний гурток «Сюрприз», керівник РОМАНЧУК Світлана Володимирівна – І місце;

онлайн-конкурс колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», екологічна агітбригада «ШАНС», керівник РОМАНЧУК Світлана Володимирівна – І місце.

Участь в обласних конкурсах:

обласний конкурс з тканепластики «Оксамитовий рай», гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник КОРОЛЬЧУК Інна Леонідівна – І місце;

обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-натуралістичної гри «Паросток», гурток «Учнівське самоврядування», керівник СТАДНИК Олена Миколаївна – переможці;

обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста», керівник СТАДНИК Олена Миколаївна – переможці;

обласний етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна», гурток «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна – ІІІ місце;

обласний етап Всеукраїнської акції «Кролик», гурток «Квітникарство», керівник РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна – переможці;

обласний етап Всеукраїнської  виставки-конкурсу «Новорічна композиція», гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник КОРОЛЬЧУК Інна Леонідівна – ІІ місце; гурток «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна – ІІ місце; гурток «Дизайн одягу», керівник БІЛАН Олена Михайлівна – ІІ місце; гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник САЧУК Ала Костянтинівна – ІІІ місце, гурток «Краса здоров’я», керівник МОМОТЮК Олеся Михайлівна – ІІІ місце; гурток художньо-технічної творчості «Оберіг», керівник КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна – ІІІ місце, гурток «Початкове технічне моделювання», керівник КАСЯНЧИК Віра Володимирівна – ІІІ місце;

обласний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії», літературно-краєзнавчий гурок «Рідний край», керівник МЕЛЬНИК Тетяна Михайлівна – ІІ місце, студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт», керівник МЕЛЬНИК Аркадій Миколайович – ІІ місце; гурток  художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник САЧУК Алла Костянтинівна – І, ІІІ місця; гурток «Дизайн одягу», керівник БІЛАН Олена Михайлівна – ІІ місце; гурток «Краса здоров’я», керівник МОМОТЮК Олеся Михайлівна – ІІІ місце; гурток «Початкове технічне моделювання», керівник КАСЯНЧИК Віра Володимирівна – ІІІ місце;

обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка», гурток «Квітникарство», керівник РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна – переможці;

обласний етап Всеукраїнської  виставки-конкурсу «Український сувенір», гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник КОРОЛЬЧУК Інна Леонідівна, гурток «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна, гурток «Дизайн одягу», керівник БІЛАН Олена Михайлівна, гурток «Магія бісеру», керівник МАРКЕВИЧ Тетяна Валентинівна, гурток «Краса здоров’я», керівник МОМОТЮК Олеся Михайлівна – переможці;

обласна виставка з початкового технічного моделювання, гурток «Початкового технічного моделювання», керівник КАСЯНЧИК Віра Володимирівна – ІІІ, ІІІ, ІІІ місця;

обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», екологічна агітбригада «Шанс», керівник РОМАНЧУК Світлана Володимирівна – І місце;

обласний конкурс драматичних колективів та лялькових театрів

«Талановита Україна», театральний гурток «Сюрприз», керівник С.РОМАНЧУК – переможці.

Основними досягненнями Будинку дитячої та юнацької творчості в 2020-2021 навчальному році є участь у всеукраїнських конкурсах:

V всеукраїнський конкурс сучасної хореографії «Інший вимір», зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем», керівник ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна – І, ІІІ місця;

ХХ всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», екологічна агітбригада «ШАНС», керівник РОМАНЧУК Світлана Володимирівна – дипломати;

всеукраїнський дитячий конкурс акваріумного дизайну «МІКРОАРВАРІУМ–2021», гурток «Підводний світ», керівник ШАРАПОВА Альона Вадимівна – І місце;

всеукраїнський конкурс сучасної хореографії «Танцююча країна – 2021», зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем», керівник ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна – І,ІІ,ІІІ місця;

всеукраїнський конкурс мистецтв «На крилах мрій», гурток «Ранній розвиток дитини», керівник СТОЛЯРЕЦЬ Ірина Миколаївна – ІІ місце, гурток «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна – ІІ місце.

Участь у міжнародних конкурсах:

ХV міжнародний дитячий фестиваль мистецтв «Світ талантів – 2020», зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем», керівник ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна – переможці;

міжнародний фестиваль-конкурс «Подіюн-Євро-DANC», зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует», керівник МАХОРІНА Ольга Павлівна – І місце;

міжнародний онлайн-конкурс акваріумного дизайну «Зимова казка», гурток «Підводний світ», керівник ШАРАПОВА Альона Вадимівна – переможці;

міжнародний фестиваль-конкурс «GIori Music fest», керівник Алєкєєнко Оксана Володимирівна – І,ІІ,ІІІ місце.

При Будинку дитячої та юнацької творчості функціонує міська рада старшокласників «Ватра», координатором роботи якої є заступник директора з навчально-виховної  роботи СТАДНИК Олена Миколаївна.

У 2020-2021 навчальному році лідерами міської ради старшокласників «Ватра» були реалізовані проєкти за напрямами діяльності:

навчальний проєкт «Місто майбутнього» під гаслом «Молодь фундамент суспільства»;

проєкт «Прекрасні і не тільки»;

проєкт «Планета іграшок – 2021»;

екологічний проєкт «Чисті береги».

Проведено:

3 зборів міської ради старшокласників «Ватра»:

жовтень (організаційне) – «Планета лідерів – 2020» під гаслом «У часі Природи»;

травень (звітно-виборні збори) – «планета лідерів – 2021» під гаслом «З вірою у себе»;

10 тренінгів «Пошук скарбів» для лідерів учнівського самоврядування Вараської міської територіальної громади;

5 засідань активу лідерів міської ради старшокласників «Ватра».

Протягом навчального року лідери учнівського самоврядування були постійними учасниками онлайн-тренінгів обласного та всеукраїнського рівнів із розвитку учнівського самоврядування та реалізації проєктів за напрямами.

За підсумками 2020-2021 навчального року у номінації «Лідер учнівського самоврядування» ТЕРЕНТІЙ Діана, вихованка БДЮТ та НОВАК Валерія  у номінації «Талант року» отримали  премію міського головиу

У БДЮТ діє рейтингова система оцінювання діяльності педагогічних працівників. Робота керівника гуртка оцінюється за дванадцятибальною системою у відповідності від результату та рівня заходу. Всі форми роботи, конкурси та змагання фіксуються у творчому портфоліо, як гуртка так і закладу у цілому. Ці результати внутрішнього контролю впливають на рейтинг гуртка, враховуються при складанні навчального плану, при преміюванні та при атестації педагогічних працівників.

Станом на 31.05.2021 за підсумками рейтингу участі вихованців гуртків та творчих об’єднань:

у внутрішніх масових заходах найактивнішими були вихованці літературно-краєзнавчого гуртка «Рідний край», керівник МЕЛЬНИК Тетяна Михайлівна;

у міських масових заходах найактивнішими були вихованці зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует», керівник МАХОРІНА Ольга Павлівна.

у обласних заходах найактивнішими були вихованці гуртка «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна та «Квітникарство», керівник РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна.

у всеукраїнських та міжнародних заходах найактивнішими були вихованці зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует», керівник МАХОРІНА Ольга Павлівна та  зразкового художнього колективу «Едем», керівник ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна;

Підсумовуючи загальний рейтинг участі вихованців у заходах різного рівня, маємо такі результати:

І місце – вихованці гуртка «Історичне краєзнавство», керівник ЗАЙКО Марина Юріївна;

ІІ місце – вихованці гуртка «Ранній розвиток дитини», керівник СТОЛЯРЕЦЬ Ірина Миколаївна та  зразкового художнього колективу сучасного танцю «Едем», керівник ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна;

ІІІ місце – вихованці зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует», керівник МАХОРІНА Ольга Павлівна та гуртка «Квітникарство», керівник РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна.

З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та розвитку системи позашкільної освіти м.Вараш з 2013 року розроблений та успішно функціонує сайт БДЮТ.Тут кожен відвідувач може знайти для себе вичерпну інформацію про історію та напрямки роботи позашкільного закладу, фінансово-господарську роботу. Приємно спостерігати як щоденно зростає кількість відвідувачів нашого сайту. На сайті є інформація про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів фото матеріалів, в середньому 2-3 рази на тиждень розміщено новини щодо основних подій в закладі. Основні інформаційні матеріали готують вихованці гуртка «Основи журналістики» – керівник Л.А.Ярошик та вихованці гуртка «Учнівське самоврядування» керівник О.М.Стадник.

В закладі здійснюється робота щодо дотримання ст.30 Закону України «Про освіту». На сайті закладу створено розділи «Інформаційна прозорість» та «Прозорий бюджет», які постійно поповнюються актуальною інформацією.

Протягом року робота та досягнення БДЮТ активно висвітлюються у засобах масової інформації: на телебаченні ТРК «Рівне-атом», Інтернет-сайтах міської ради http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/та управління освіти.http://varashosvita.rv.ua/

Кадрове забезпечення. Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників

Штатний розпис БДЮТ в 2020-2021 навчальному році включав: директора, заступника директора з навчально-виховної роботи (1ставка), заступника директора з методичної роботи (1ставка), заступника директора з адміністративно-господарської частини (1ставка), акомпаніатора (0,5 ставки), культорганізатора (1ставка), діловода (0,5 ставки), секретаря-друкарки (0,5 ставки), костюмера (1ставка), лаборанта (0,5 ставки), двірника (0,5 ставки), робітника, з комплексного обслуговування та ремонту будинків (1 ставка), прибиральника службових приміщень (3 ставки),  25 керівників гуртків.
На початку навчального року адміністрацією закладу складений тарифікаційний список, в якому фіксується: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, тижневе навантаження. Протягом навчального року у список вносяться зміни щодо тижневого навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога тощо.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в середньому становить 18 годин. Розподіл тижневого навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та потреб закладу та погоджується з ПК.

Традиційним стало проведення в закладі методичних тижнів. В цьому навчальному році свій досвід роботи популяризували керівники гуртків художньо-естетичного, соціально-реабілітаційного, науково-технічного, еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів. Проходять методичні тижні ініціативи та творчості молодих та новопризначених керівників.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 22.12.2020 № 223 «Про підсумки обласного конкурсу Кращий позашкільний навчальний заклад року», Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області зайняв ІІ місце у номінації «Комплексний позашкільний навчальний заклад».

Протягом І семестру 2020-2021 навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією проблемного питання «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості» (впроваджуючий етап). З ІІ семестру поточного навчального року розпочата робота над реалізацією нового проблемного питання закладу на 2021-2025 роки: «Створення умов для розвитку та самореалізації життєво компетентної творчої особистості дитини шляхом використання інноваційних педагогічних технологій».

Однією із форм науково-методичної роботи у закладі була діяльність методичних об’єднань педагогічних працівників за напрямами роботи. У поточному навчальному році у закладі діяли методичні об’єднання науково-технічного, художньо-естетичного та соціально-краєзнавчого напрямів роботи (наказ від 01.09.2020 № 66 «Про затвердження планів засідань методичних об’єднань за напрямами діяльності в 2020-2021 навчальному році»).

У цьому напрямі роботи варто відмітити активну участь керівників зразкового художнього колективу сучасного танцю «Едем» О.М.ГРИЦАЙ, гуртка «Історичне краєзнавство» М.Ю.ЗАЙКО, гуртка художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір» А.К.САЧУК. Керівники творчо підійшли до проведення запланованих занять та заходів, що проходили в рамках методичних тижнів за напрямами роботи. Серед нетрадиційних форм роботи, застосованих під час проведення методичних тижнів можна відмітити: онлайн-майстерні, заняття з елементами тренінгу, арт-квести, віртуальні подорожі тощо.

У поточному навчальному році педагогічні працівники брали участь у конкурсах професійної майстерності:

обласний конкурс серед педагогів позашкільних навчальних закладів області на кращі навчальні програми, навчально-методичні посібники та методичні розробки з початкового технічного профілю, комп’ютерних та інформаційних технологій (В.В.КАСЯНЧИК) – взяли участь;

обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (Л.А.ЯРОШИК) – І місце;

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (Л.А.ЯРОШИК) – переможець.

У 2020-2021 навчальному році колективу сучасного танцю «Едем», керівник О.М.ГРИЦАЙ, присвоєно звання «Зразковий художній колектив» (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2021 № 400).

Аналіз науково-методичної роботи дає зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу в цілому була стабільною. Завданнями наступного навчального року є продовження роботи над активізацією ініціативи керівників гуртків у розповсюдженні свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах.

Робота з батьками та громадськістю

У закладі напрацьований позитивний досвід щодо організації роботи з батьками та громадськістю міста. На протязі 2020-2021 навчального року проводилася відповідна робота щодо реалізації спільної мети – забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини, налагодження тісної співпраці «педагоги-вихованці-батьки».

Одним із головних завдань Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради є співпраця «педагоги-вихованці-батьки» під гаслом «Тільки разом».

На протязі 2020-2021 навчального року відповідно до плану роботи Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області та з метою удосконалення умов для здійснення освітнього процесу, захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу в організації змістовного дозвілля та в проведенні масових заходів проводилась  відповідна робота з батьками та громадськістю міста. На належному рівні працювала батьківська рада у складі:

Якубець Олена Володимирівна, гурток «Історичне краєзнавство», театральний гурток «Сюрприз» Голова батьківської ради
Терентій Оксана Дмитрівна, гурток «Учнівське самоврядування» Секретар батьківської ради
Савонік Ірина Ярославівна, зразковий художній хореографічний колектив «Пірует» Член батьківської ради
Скиба Ольга Григорівна, гурток «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови «АВС» Член батьківської ради
Ясюк Ірина Володимирівна, студія вокального співу «Гармонія» Член батьківської ради

Членами батьківської ради було проведено 2 засідання з питань позашкільної освіти (вересень, травень).

Велася робота батьківького клубу «Родинна Творчості». Але у зв’язку із карантинними заходами творчих засідань провелося менше ніж у попередніх роках.

Важливим завданням педагогічного колективу було широке залучення батьків до співпраці щодо активної участі у житті гуртків та позашкільного

закладу. Також на початку навчального року (вересень 2020) через онлайн-засідання відбулися погурткові батьківські збори на яких було обрано новий склад погурткових батьківських комітетів. До списку входило 27 голів батьківських комітетів гуртків та творчих об’єднань, які надавали підтримку щодо організації, популяризації та розвитку гуртків та творчих об’єднань протягом 2020-2021 навчального року (заняття, заходи, екскурсії, походи,челенджи, проєкти, акції, свята, концерти) як в онлайн так і офлайн форматі.

Завдяки співпраці з батьками був налагоджений дієвий механізм взаємодії «позашкільний заклад – діти – батьки», який включав організацію та участь батьків у концертних програмах та заходах, конкурсах-фестивалях, проведення екскурсій та виставок. Серед яких, які були проведені в тісній співпраці з батьками:

акція «БДЮТ скликає друзів» під гаслом «На крилах Творчості»;

міський збір лідерів учнівського самоврядування «Планета лідерів – 2020» під гаслом «У часі Природи»;

тематичний захід «Зоряна година»;

екологічна мода «Свіжий вітер»;

екологічний театр «Свіжий вітер»;

традиційне свято для дітей «Вперед, малеча!»;

міський фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяні переспіви»;

благодійні акції;

персональні виставки;

підсумкоі творчі звіти.

Члени батьківських комітетів долучились до організації та проведення підсумкових творчих звітів еколого-натуралістичного, науково-технічного, соціально-реабілітаційного та художньо-естетичного напрямків роботи під час карантину. Творчі звіти з використанням дистанційних технологій(онлайн фотопрезентації, відеопрезентації, віртуальні екскурсії, зустрічі, виставки тощо) отримали високу оцінку від батьків та представників громадськості міста.

ЯКУБЕЦЬ Олена Володимирівна, голова батьківської ради представляла БДЮТ на міських засіданнях, заходах, творчих вечорах та на засіданнях міської батьківської ради.

У 2020-2021 навчальному році продовжувалася співпраця з громадськістю міста. А саме:

Центром дозвілля «Лісова пісня» (в.о.директора КОВБАСЮК Микола Миколайович);

Інформаційним  центром «Полісся» ВП РАЕС  (директор ДИМИДИШИН Валентина Василівна);

ПК імені Лесі Українки ВП РАЕС (директор МІЦЮТА Валентина Миколаївна);

Відділом у справах дітей Вараської міської ради (начальник відділу ІЛЬЇНА  Ганна Василівна);

Інклюзивно-ресурсним центром (директор ШАБЛЕВСЬКА Наталія Миколаївна);

Варашським військовим комісаріатом (начальник КУЗЛО Ярослав Васильович);

Військовою частиною 3045 Національної гвардії  України (командир АГАЛЬЦОВ Аркадій Олексійович);

Дитячою міською бібліотекою (директор КИРИЛЬЧУК Наталія Вікторівна).

Робота з батьками протягом 2020-2021 навчального року висвітлювалась в засобах масової інформації та на місцевих інтернет-сайтах.

Організація освітнього процесу Будинку дитячої та юнацької творчості  під час карантину

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID -19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 протягом даного періоду БДЮТ працював відповідно встановленого карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Під час освітнього процесу, на період карантину, БДЮТ керувався законодавством України, зокрема:

постановами Кабінету Міністрів України:

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211;

постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392;

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641;

постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236.

постановами Головного санітарного державного лікаря України:

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про запровадження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19).

При організації враховані розпорядчі документи, рекомендації та роз’яснення МОН України:

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації та роз’яснення освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-492 «Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020» Умови, правила, рекомендації.

З метою забезпечення дотримання вимог встановлених законодавством, а також організації освітнього процесу з урахуванням карантинних заходів видані накази:

наказ від 28.05.2020 № 38 «Про підсумки дистанційного режиму роботи на період карантину для педагогічних працівників»;

наказ від 05.06.2020 № 48 «Щодо проведення профілактичних заходів в умовах карантину»;

наказ від 24.06.2020 № 49 «Про продовження роботи закладу в умовах карантину»;

наказ від 11.08.2020 № 50 «Про організацію протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» (COVID-19);

наказ від 25.08.2020 № 51 «Про затвердження протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» (COVID-19);

наказ від 25.08.2020 № 52 «Щодо проведення профілактичних заходів в умовах карантину»;

наказ від 01.09.2020 № 53 «Щодо проведення профілактичних заходів в умовах карантину»;

наказ від 16.10.2020 № 82 «Про посилення карантинних заходів у закладі в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

наказ від 14.09.2020 № 23-аг «Про забезпечення працівників закладу засобами захисту та організацію освітнього процесу під час епідеміологічної ситуації»;

наказ від 10.03.2020 № 09-аг «Про планування заходів щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу в закладі».

Питання впровадження та виконання карантинних заходів розглянуто під час нарад при директорові:

18.06.2020 – «Обговорення пропозицій щодо роботи (при необхідності) закладу в умовах дистанційного навчання з 01.09.2020»;

02.09.2020 – «Особливості роботи закладу в умовах адаптивного карантину»;

06.10.2020 – «Відвідування вихованцями гуртків та творчих обєднань під час карантину в «помаранчевій» зоні»; «Організація та проведення заходів у період осінніх канікул з дотриманням епідемічних вимог»;

05.01.2021 – «Про проведення посиленного карантину з 08.01.2021 по 25.01.2021»;

Відповідальність за організацію та проведення заходів щодо недопущення порушень протиепідемічного законодавства та обмежень покладено  на заступників директора з адміністративно-господарської частини ПРИШКО Оксану Микитівну та навчально-виховної роботи СТАДНИК Олену Миколаївну.

У 2020-2021 навчальному році здійснені заходи:

забезпечено контроль за встановленими на території БДЮТ обмежувальними заходами, відповідно рівнів епідемічної небезпеки, згідно норм постанов Кабінету Міністрів України (під час карантину);

вжито при запровадженні посиленних протиепідемічних заходів («червона» зона) посиленні заходи щодо недопущення проявів епідемічних загроз визначених протоколами Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

забезпечено працівників закладу масками медичними одноразовими та пов’язками захисними бязевими, рукавичками нітриловими нестерильними;

забезпечено кімнати гурткової роботи засобом дезінфекційним «АХД 2000 ультра»;

здійснено обов’язковий щоденний скринінг працівників закладу з використанням безконтактних термометрів;

здійснено запис на гуртки та творчі об’єднання  в період з 01 по 14.09.2020 через електронну реєстрацію розміщену на сайті закладу;

здійснено презентаційно-рекламну роботу щодо популяризації гуртків та творчих об’єднань через онлайн-сторінку закладу – Будинок дитячої та юнацької творчості м.Вараш;

здійснено під час дистанційної роботи (у період посиленного карантину) керівниками гуртків та творчих об’єднань  проведення занять в режимі онлайн (платформа: Googl Meet);

проведено заняття керівниками гуртків та творчих об’єднань з дотриманням протиепідемічних заходів (провітрювання, перерва, вологе прибирання, дотримання відстані один від одного -1,5м.);

проведено інструктажі з керівниками гуртків та творчих об’єднань щодо проведення карантинних заходів.

Масові заходи БДЮТ (виставки, конкурси, свята, концерти) проведено в режимі онлайн та офлайн за участю вихованців однієї групи та за присутності керівника гуртка та культорганізатора за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, рівня зони карантину та здійснення обов’язкового контролю за станом здоров’я вихованців.

У період з 14.01 по 22.01.2021 педагогічні працівники закладу працювали за окремим планом організаційно-методичних заходів щодо організації та проведення навчання за допомогою дистанційних технологій розробленим заступником директора з методичної роботи ЯРОШИК Ларисою Анатоліївною. Перевага у роботі надавалася програмі Google Meet. Першочерговими завданнями при цьому залишалися: опрацювання особливостей роботи у програмі Google Meet; набуття та закріплення знань з використання дистанційних технологій; демонстрація рівня професійності та компетентності; вміння працювати зі слухачами в онлайн-форматі. Найпоширенішими засобами були, звісно, засоби, що базувалися на інтернет-технологіях: електронні пошти, чати, програма Google Meet, Viber, файли розсилок, мультимедійні презентації, відео. Усі ці засоби комбінувалися із традиційними: анкетування, опитування, тестування, лекції, розповіді тощо.

Головною особливістю онлайн-роботи була самоосвіта педагога, що передбачала як самомотивацію, так і самоорганізацію.
Отримані результати дали змогу відстежити динаміку обізнаності педагогічних працівників щодо організації та проведення навчання за допомогою дистанційних технологій, що, в свою чергу, сприятиме покращенню якості надання освітніх послуг в умовах карантину.

В управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради подавалися повідомлення про випадки захворювання учасників освітнього процесу на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед працівників закладу відповідно форми 2/НС-1.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у санвузлах закладу наявно рідке мило, встановлено контейнери для збору використаних масок та рукавичок, організовано утилізацію засобів індивідуального захисту. Прибиральниками службових приміщень проведено регулярне прибирання та дезінфекцію адміністративних приміщень та допоміжних приміщень закладу із застосуванням дезінфікуючих засобів, очищено та дезінфіковано дезактином поверхні: дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо після закінчення занять кожної групи.

Виходячи з вищезазначеного, результати роботи під час карантину показали, що БДЮТ працював над дотриманням протиепідемічних заходів, забезпечено контроль на території закладу обмежувальними заходами відповідно рівнів епідемічної небезпеки згідно норм Законодавства України, покращено роботу по проведенню занять з вихованцями в онлайн-режимі з використанням інноваційних технологій.

Створення інклюзивного середовища

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Катінету Міністрів України від 21.08.2019 № 799 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 07.07.2020 № 1/9-363 «Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їхніх здібностей та обдарувань із урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема у соціалізації, професійному самовизначенні та інтеграції у суспільство, у Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області з 04.01.2021 розпочато роботу над створенням інклюзивного освітнього середовища (наказ від 04.01.2021 № 00 «Про роботу закладу щодо створення інклюзивного освітнього середовища в БДЮТ»).

Розроблений та затверджений директором БДЮТ план заходів. Із анонсованого вже взято участь у засіданні «круглого столу» з теми «Інклюзія в позашкіллі», що відбулося 11.12.2020 у Вараському інклюзивно-ресурсному центрі. У ході «круглого столу» була отримана теоретична інформація, алгоритм дій, обговорені методичні рекомендації з впровадження інклюзивної освіти в позашкільних закладах, проведені тренінги.

Проведено семінар на тему: «Єдине суспільство: діти з різними потребами». Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти спільно з представниками Інклюзивно-ресурсного центру аналізували проблеми щодо залучення дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти міста в контексті інтегрування інклюзії в загальноосвітній простір, обговорювали слабкі та сильні сторони запровадження інклюзії в закладі позашкільної освіти, планували орієнтовний мотиваційний алгоритм створення інклюзивного освітнього середовища.

Крім цього, у закладі стартував соціально-творчих проєкт на період 2021-2023 роки «Позашкілля дружнє до всіх дітей».

Створення системи якості освіти

Відповідно до вимог Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ «Про освіту», який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 41 «Система забезпечення якості освіти»), Закону України 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту», зі змінами від 16.10.2020, наказу Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 № 01-11/78 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти», на підставі рішення педагогічної ради Будинку дитячої та юнацької творчості (протокол № 01 від 01.04.2021), з метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, постійного підвищення якості освіти для здобувачів позашкільної освіти та освітньої діяльності, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, затверджено та введено в дію «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області» (наказ від 01.04.2021 № 00 «Про затвердження Положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти в БДЮТ»).

Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Розроблені та апробуються наступні матеріали, що ввійшли до Положення як додатки:

Методичні рекоментації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти.

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх у управлінських процесів закладу позашкільної освіти.

Орієнтовний перелік запитань для самоаналізу.

Анкета для педагогічних працівників.

Анкета для вихованців.

Анкета для батьків.

Орієнтовна форма спостереження за навчальним заняттям.

Орієнтовна форма спостереження за освітнім середовищем.

 

Атестація педагогічних працівників Будинку дитячої та юнацької творчості

У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, про організацію та проведення атестації, про підсумки атестації. Складений план та тематика засідань атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються. Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів: вони пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати таємного голосування.

У позашкільному закладі є книга видачі атестаційних листів, графіки проведення атестації на кожного педпрацівника, який атестується.

У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників. Складений порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників Будинку  дитячої та юнацької творчості за 2016-2021 навчальні роки.

Згідно перспективного плану атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалися:

керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» В.КАСЯНЧИК;

керівник студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» А.МЕЛЬНИК;

культорганізатор С.РОМАНЧУК;

керівник гуртків «Домашні улюбленці», «Юні орнітологи» Т.СТОЛЯРУК.

На  підставі рішення засідання атестаційної комісії Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (протокол № 05 від 25.03.2021), проатестовано на відповідність займаній посаді за наслідками атестації:

керівника гуртка «Початкове технічне моделювання» КАСЯНЧИК Віру Володимирівну;

керівника студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» МЕЛЬНИКА Аркадія Миколайовича;

культорганізатора РОМАНЧУК Світлану Володимирівну;

керівника гуртків «Домашні улюбленці» та «Юні орнітологи» СТОЛЯРУК Тетяну Олександрівну.

Встановлено за наслідками атестації керівнику гуртка «Початкове технічне моделювання» КАСЯНЧИК Вірі Володимирівні 11 тарифний розряд.

Підтверджено раніше встановлені тарифні розряди за наслідками атестації:

керівнику студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» МЕЛЬНИКУ Аркадію Миколайовичу – 11 тарифний розряд;

керівнику гуртків «Домашні улюбленці» та «Юні орнітологи» СТОЛЯРУК Тетяні Олександрівні – 10 тарифний розряд.

У наступному навчальному році в ході атестації у Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області планується розширити аналіз роботи з узагальнення досвіду роботи зі складання та виконання планів самоосвіти педпрацівників, приміром, через майстер-класи та інші інноваційні форми та методи роботи та урізноманітнити форми творчих звітів керівників, у роботі атестаційної комісії закладу користуватися рекомендаціями та критеріями Державної служби якості освіти.

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

Методичною радою Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (протокол № 04 від 11.05.2021) були підготовлені та направлені на розгляд і затвердження науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму гуртка «Українське народознавство» (два роки навчання), автор керівник гуртка ЗАЙКО Марина Юріївна та еколого-натуралістичного напряму гуртка «Світ домашніх улюбленців» (один рік навчання), автор керівник гуртка СТОЛЯРУК Тетяна Олександрівна.

Навчальна програма з позашкільної освіти – це нормативний докумет, що визначає мету, зміст, обсяг, порядок, способи організації освітнього процесу та вимоги до її результатів. Матеріали мають мати високий науковий рівень та враховувати досягнення науково-технічного прогресу, втілювати виховний потенціал, генералізовувати навчальний матеріал на основі фундаментальних положень сучасної науки, гурупвати його навколо провідних ідей, реалізовавути міжпредметні зв’язки, формувати вміння і навички вихованців з визначеного напряму діяльності.

На підставі рішення науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти гуртків «Українське народознавство», «Світ домашніх улюбленців» затверджені (протокол № 2 від 21.05.2021), наказ управління освіти і науки РОДА від 28.05.2021 № 103 «Про затвердження навчальних програм».

Розробка та написання програм керівниками гуртків – важливий крок з підготовки навчально-методичних матеріалів, що сприятиме підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

Педагогічні  працівники протягом звітного періоду були учасниками 18 обласних онлайн семінарів та вебінарів:

Обласний вебінар для відповідальних за проведення виставок із науково-технічної творчості з теми: «Організація обласних виставок і конкурсів»
Обласний вебінар для керівників творчих об’єднань з теми: «Розвиток технічних здібностей гуртківців у процесі виготовлення судномоделей секції М»
Обласний вебінар щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти
Обласний вебінар для керівників творчих об’єднань з радіоелектронного конструювання закладів позашкільної освіти з теми: «Ознайомлення з кращим досвідом роботи творчих об’єднань з радіоелектронного конструювання України в умовах карантину. Дистанційні технології в закладах позашкільної освіти»
Обласний вебінар для керівників творчих об’єднань з конструювання повітряних зміїв з теми: «Виготовлення регулювання змія-потяга»
Обласний вебінар з теми: «Програмування зі Spike Prime (Scratch, Pythoh)»
Обласний вебінар директорів закладів позашкільної освіти з теми: «Сучасні тенденції формування змісту позашкільної освіти, проблеми її якості»
Обласний вебінар громад-членів АМУ з теми: «Молодіжна політика в новостворених територіальних громадах»
Обласний вебінар з теми: «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»
Обласний вебінар для керівників творчих об’єднань з початкового-технічного моделювання з теми: «Особливості викладання початкового технічного моделювання та актуальні проблеми у вивченні програми»
Обласний вебінар для практичних психологів з теми: «Арт-терапія в закладах позашкільної освіти»
Обласний вебінар для керівників творчих об’єднань з кіно та фотолюбительства з теми: «Мова фотографії»
Всеукраїнський семінар-практикум хореографічного мистецтва в форматі ZOOM для керівників та викладачів хореографічного мистецтва
Всеукраїнська науково-практична конференція з теми: «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» у форматі онлайн (платформи Zoom, Teams)
Всеукраїнський освітньо-методичний нетворкінг «Aquastories_Zhytomyr_Kiev» для керівників гуртків, вчителів, методистів закладів загальної середньої та позашкільної освіти
Обласний семінар з теми: «Організація спільної діяльності державних та громадських установ екологічного спярмування у вирішенні проблем збереження природних комплексів регіону та розвитку природозаповідної справи»
Всеукраїнська онлайн-зустріч фахівців з питань позашкільної освіти «Позашкільна освіта 2021: стан та перспективи»
Онлайн-конференція керівників закладів позашкільної освіти

Директором та заступниками ведеться протягом кожного навчального року Книга записів наслідків внутрішнього контролю, яка містить розділи, що стосуються організації роботи з кадрами: написання навчально-тематичних планів керівниками гуртків; календарно-тематичне планування роботи керівників гуртків; ущільнення навчальних програм керівниками гуртків; ведення керівниками гуртків журналів гурткової роботи; виконання навчальних програм керівниками гуртків; участь у громадських заходах та виконання громадських доручень працівниками закладу; чергування працівників під час проведення внутрішніх заходів; підготовка до внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходів за напрямками роботи; рейтинг участі керівників гуртків та вихованців у внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходах; нагородження працівників закладу протягом навчального року; стимулювання та заохочення працівників БДЮТ грамотами та подяками; здійснення контролю за роботою педагогів, які атестуються в навчальному році; контроль за роботою молодих та новопризначених керівників гуртків; ведення трудових книжок.

Книга містить вичерпну інформацію. Контроль адміністрацією закладу здійснюється систематично, про що свідчать відповідні записи у книзі.

Накази з основних та кадрових питань видаються та реєструються своєчасно, відповідно до встановлених нормативів. Уся ділова документація з кадрових питань та організації роботи з кадрами в закладі має свої номенклатурні номери та сталий порядок їх розміщення. Документація нумерується впродовж календарного року. Усі накази мають відмітку про ознайомлення працівників.

Папка з журналами реєстрації тимчасової непрацездатності працівників та обліку листів непрацездатності містить інформаційну таблицю страхового стажу працівників БДЮТ. Положення про комісію із соціального страхування установи, Витяг із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), протоколи засідань комісії із соціального страхування, зразки актів про розслідування обставин нещасних випадків.

Журнал реєстрації тимчасової непрацездатності працівників містить відомості про період тимчасової непрацездатності працівників закладу, кількості днів, що підлягають оплаті та місяць, в якому працівник перебував на лікарняному. Журнал обліку листів непрацездатності містить інформацію про номер лікарняного листа працівника закладу, період тимчасової непрацездатності та примітку (дата прийому лікарняного листа уповноваженою особою закладу, завірена підписом власника листа непрацездатності).

За 2020 рік здано в архів 14 протоколів засідань комісії із соціального страхування з копіями лікарняних листів, у 2021 році (станом на 31.05.2021) – 7.

Папка «Табелі обліку робочого часу» містить документи про розрахунок норми тривалості робочого часу, нормативно-правову документацію з питань обліку тривалості відпрацьованого часу, список навантаження, розклад роботи працівників БДЮТ, табелі обліку робочого часу.

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження містить інформацію про місце відрядження, підставу для відрядження, дату і номер наказу закладу, дату вибуття та прибуття працівника БДЮТ, посаду. У 2020 році педагогічними працівниками БДЮТ було здійснено 12 відряджень. Станом на 31.05.2021 – 0. Позаяк практично всі заходи проходять у режимі онлайн, та/або з використанням дистанційних технологій.

Матеріали з планування щорічних основних відпусток працівників БДЮТ включають графік-планування основних щорічних відпусток, періоди роботи працівників для написання заяв на основні відпустки, графік про основні, соціальні та додаткові відпустки.

У закладі ведеться банк даних стимулювання та заохочення працівників грамотами та подяками.

Комплектацію закладу кадрами здійснює директор. При підборі нових кадрів враховується фахова освіта, характеристики, особисті якості, працездатність претендента на посаду. Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників станом на 31.05.2021 у закладі наявні вакансії: 12 годин керівника гуртка та 0,5 ставки акомпаніатора. Інформація про вакансії систематично направляється до Вараської міської філії Рівненського обласного центру зайнятості та розміщена на офіційному сайті закладу.

Протягом останніх трьох  років спостерігається підвищення освітнього рівня педагогічних працівників закладу шляхом здобуття ними вищої педагогічної освіти. Станом на 31.05.2021 у закладі працюють 24 педагогічних працівників з повною вищою освітою (з них: 1 знаходиться у декретній відпустці), 4 – з неповною вищою (з них: 1 знаходиться у декретній відпустці), 1 педагог із середньою освітою.

У закладі середній вік педпрацівників у 2020 році становить 35,4 роки, у 2021 році – 38,4 років.

Відсоток педагогічних працівників за стажем роботи за звітний період становить: до 3-х років – 32 %, 3-10 років – 16 %, 10-20 років – 20 %, більше 20 років – 32 %.

Щодо класифікації педагогічних працівників за статтю, то у закладі лідируючі позиції за звітний період тримають жінки.

Зміцнення матеріально-технічної бази

Фінансування закладу. Обсяги видатків:

2016 рік 2 127 435,00 грн
2017 рік 2 148 431,00 грн
2018 рік 3 261 312,00 грн
2019 рік 3 808 322,00 грн
2020 рік

2021 рік

4955270,00 грн.

6246809,00 грн.

Відповідно  до перспективного плану щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. У закладі комп’ютер став невід’ємною частиною робочого місця директора, заступників та діловода. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки.

90 % педагогічних працівників закладу постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку. Починаючи з 2009 року, у закладі створюється база даних на кожного вихованця. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, удосконалити систему ведення документації. Протягом останніх десяти років календарно-тематичне планування всі керівники гуртків здійснюють за допомогою комп’ютера.

З підключенням БДЮТ до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти, вчасно ознайомлюватись з новими документами МОН, і навіть з їх проектами, знаходити методичні рекомендації та програми, підбирати фонограми, знайомитись з досвідом роботи в різних напрямках освітньої діяльності.

Відповідно до статутної діяльності БДЮТ фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління  освіти.

Протягом останніх років систематично здійснюється виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам закладу.

– Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та від 25.03.2014 № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373», з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, здійснюється надбавка у розмірі 30 % до посадового окладу (на весь обсяг навчального навантаження).

Здійснюється нарахування авансу.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті позашкільним закладом енергоносіїв та водопостачання.

Заступником директора з адміністративно-господарської частини здійснюється постійний контроль за обліком використання води та світла.

Завдяки злагодженості відповідальних працівників за економію води та електроенергії, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення та стан електромережі, за оцінками КМКП, знаходиться в задовільному стані.

Постійно поповнюється матеріально-технічна база закладу. З метою поліпшення організації освітнього процесу, за рахунок місцевого бюджету придбані товарно-матеріальні цінності:

з/п

Найменування товару К-ть (шт.) Ціна           (грн.) Сума(грн.)
  1.  Стілець ISO C-24 36     500,00    18000,00
  2.  Стілець «Jupiter» 4 1200,00      4800,00
  3.  Вішалка для одягу 3       999,00      2997,00
  4.  Іграшки новорічні на суму       994,00
  5. Комп’ютер на базі AMD Ryzen 2 14976,00     29952,00
  6. Тюль біла 30       5616,00
  7. Сосна штучна 2,5 м 1     1529,00       1529,00
  8. Лазерний кольоровий БФП HP Color LJ Pro M 182 1 10950,00      10950,00
 9. Халат робочий зелений 5       138,00       690,00
10. Стіл учнівський регульований по висоті 14        530,00      7420,00
11. Дошка НСтандарт 1       1039,00      1039,00
12. Акустична система Сlariti MAX15 1       7182,00       7182,00
13. Праска  Tefal 1       2355,00       2355,00
14. Іграшки (настільні ігри, конструктори) 13       3424,00

На потреби куточка живої природи були придбані корма та обладнання:

  1. Корма для акваріумних риб, птахів, грузунів на суму 19665,00
  2. Електрофільтри, електрообігрівачі для акваріумів 4350,00
  3. Електроплитка MIRTA 690,00

Оприбутковані товарно-матеріальні цінності, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством (призи, благодійна допомога від батьків, спонсорів та меценатів)

з/п

Найменування товару К-ть (шт.) Ціна           (грн.) Сума (грн.)
  1.  Модульна кухня «Ніко» 1 3885,00 3885,00
  2.  Акваріумні рибки, птахи та тварини 4548,00
  3.  Лампа кільцева LED YQ 320 1 2000,00 2000,00
  4.  Тримач фону з фоном 1 2300,00 2300,00

Відповідно до Бюджетного Кодексу фінансування позашкільної освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного вихованця. В повному обсязі таких коштів вистачає лише на захищені статті.

Відповідно до Бюджетного Кодексу фінансування позашкільної освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного вихованця. В повному обсязі таких коштів вистачає лише на захищені статті

Відповідно до Типового переліку та до потреб заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.

На постійному контролі в закладі питання охорони здоров’я та ТБ. Це питання щомісяця розглядається на нарадах при директорові. Керівники гуртків та заступники директора  проводять бесіди з учасниками освітнього процесу. Видано 8 наказів з ОП та ТБ. Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень, контроль за наявністю довідок від лікаря вихованцям хореографічних та туристичних гуртків та контроль за проходженням медогляду працівниками закладу.

Протягом 2020-2021 навчального року в закладі пройшли перевірки:

перевірка готовності закладу до початку 2020-2021 навчального року (комісія управління освіти);

перевірка опору електроізоляції та петлі «фаза-нуль» (працівник Володимирецького МЕМ);

планова перевірка з питань штатів та контингентів, наповнюваності гуртків (відділ аудиту виконавчого комітету Вараської міської ради);

моніторинг в підпорядкованих закладах освіти на проведенняя додержання чинного законодавства по роботі зі звернення громадян (комісія управління освіти);

моніторинг щодо стану ведення ділової документації в закладі позашкільної освіти  (комісія управління освіти);

моніторинг санітарно-мікробіологічного дослідження (зразки води холодної водопровідної) (комісія Кузнецовського міськрайонного відділу  ДУ «РОДЦМОЗУ».

Результативність роботи колективу за 2020-2021 роки дала можливість:

модернізувати освітню діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

зберегти мережу гуртків закладу позашкільної освіти;

реалізувати робочий навчальний плану закладу і навчальні програм зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

різноманітити напрями гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, для підготовки вихованців до творчих конкурсів;

впровадити сучасні педагогічні технології;

працювати над створенням інклюзивного освітнього середовища;

розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;

реалізувати проблемне питання закладу «Створення умов для розвитку та самореалізації життєво компетентної творчої особистості дитини шляхом використання інноваційних педагогічних технологій»;

удосконалити системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, шляхом  впровадження інновацій у практику;

забезпечити атестацію та  перепідготовку педагогічних працівників;

сприяти  розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, семінарів, майстер-класів;

впровадити сучасні форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;

вдосконалити рейтингову систему оцінювання виховної діяльності гуртків та педагогічних працівників закладу;

активізувати учнівське самоврядування;

створити  умов для соціального захисту учасників освітнього процесу;

оптимізувати співпрацю педагогів та батьків;

здійснити підготовку до моніторингових досліджень якості освітніх послуг в Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради;

поповнити та поновити матеріальну базу закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;

зміцнити матеріально-технічну базу закладу шляхом залучення спонсорів та батьків

Проблемним питанням, яке потребують вирішення в найближчий час є прийом працівників на тимчасові вакантні посади на 2020-2021 навчальний рік;

Наші плани на майбутнє:

збереження мережі гуртків, секцій, клубів та інших творчих об’єднань з метою створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку вихованців;

осучаснення освітнього процесу;

зміцнення матеріальної бази;

розширення та відродження мережі гуртків науково-технічного, еколого-натуралістичного напрямків відповідно до потреб та інтересів школярів;

поліпшення співпраці з позашкільними закладами України;

співпраця позашкільного закладу з громадськими та науковими

установами.

Дякую заступникам О.М.СТАДНИК та Л.А.ЯРОШИК за організацію навчально-виховної та методичної роботи за здійснення якісного контролю освітнього процесу.

Заступнику з адміністративно-господарської роботи О.М.ПРИШКО та працівникам, які їй підпорядковуються за належні умови проведення освітнього процесу в закладі.

Особливі слова подяки мені хотілось би висловити батькам наших вихованців. Дякую вам за підтримку нашого закладу.

Дякую всім працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості за результативну, плідну роботу та за Ваші особисті внески в розвиток позашкільної освіти міста. Бажаю Вам невичерпної енергії, здійснення всіх задумів та творчих починань, успіхів у Вашій роботі! Нехай Вам завжди щастить, щоб гарний настрій і бадьорість, надія і віра, любов і радість були Вашими постійними супутниками, а велика духовна сила, оптимізм та впевненість у майбутньому супроводжували усі починання.

Директор Тетяна Валентинівна МАРКЕВИЧ