Матеріально-технічне забезпечення закладу

Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради знаходиться в орендованому приміщенні відповідно до Договору оренди № 260 індивідуально визначеного нерухомого Майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кузнецовськ Рівненської області від 30 червня 2010 року.
Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
Відповідно до матеріалів технічної інвентаризації комунального підприємства «Кузнецовське міське бюро технічної інвентаризації» від 26 січня 2007 року № 65, загальна площа орендованих приміщень становить – 1287,4 м.кв; основна площа (кабінети, кімнати гурткової роботи) – 1010 м.кв. Це підтверджено наявними документами: викопіровкою з генплану та експлікацією з технічного паспорту на будинок по мікрорайону Перемоги, 23.
Адміністрація та навчально-виховні кабінети розташовані на 1, 2, 4 та 5 поверхах будівлі.
Адміністративні приміщення закладу займають площу – 68,2 м.кв.
Навчальні приміщення, у тому числі:
– танцювальна зала – 99,7 м.кв.;
– тренажерна зала – 80,2 м.кв.;
– глядацька зала – 46,5 м.кв.;
– куточок живої природи – 135,5 м.кв.;
– 19 кімнат гурткової роботи – 579,9 м.кв.
Навчальні приміщення Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області  забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Обладнання закладу відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів.
Відповідно до Рішення Кузнецовської міської ради від 25 жовтня 2005 року № 496 «Про надання земельної ділянки в постійне користування», Будинку дитячої та юнацької творчості  надано земельну ділянку загальною площею 90,36 м.кв. (під службовими гаражами № 1 та №2 в м-ні. Перемоги) в постійне користування за рахунок земель запасу міської ради.
Фінансово-господарська діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.
Джерелами фінансування закладу є:
– кошти засновника;
– кошти фізичних і юридичних осіб;
– кошти, отримані за надання додаткових послуг;
– благодійні внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
– інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
Для проведення навчально-виховної роботи Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської  може орендувати спортивні об’єкти, культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.