Прийом вихованців. Плата за навчання

Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти інауки України, наказами обласного управління освіти і науки, наказами управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, актами Вараської міської ради, її виконавчого комітету, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і Статутом Центру  дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради.
Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків та творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються директором.
Прийом вихованців до Центру здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Для зарахування вихованців до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених об’єднаннях.
До закладу  відповідно Статуту Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради зараховуються вихованці віком від 4 до 18 років.

Освітній процес в гуртках та творчих об’єднаннях Центру дитячої та юнацької творчості здійснюється безоплатно.