Аналіз використання коштів

Фінансування закладу. Обсяги видатків.

2012 рік 1 035 660,00 грн.
2013 рік 1 546 000,00 грн
2014 рік 1 501 369,00 грн.
2015 рік 1 673 355,00 грн.
2016 рік 2 127 435,00 грн
2017 рік 2 148 431,00 грн
2018 рік 3 261 312,00 грн
2019 рік 3 808 322,00 грн

Фінансове забезпечення  Будинку дитячої та юнацької творчості

Вараської міської ради за 2017 -2018 роки

 

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ І квартал   2019 року
КФК  0611090
Назва установи КЕК Скоригований план за рік Скоригований

план на січень-березень 2019

Виконано за  січень-березень

2019 року

Залишок на 01.04.2019 р.
Оплата праці 2110 2 593243,00  609000,00 545097,69 63902,31
Нарахування на заробітну плату 2120 570513,00  133980,00 127873,92 6106,08
Використання товарів і послуг 2200 644566,00  390299,00 177081,80 213217,20
Предмети, матеріали, обладнання 2210 125925,00  0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 374449,00  334890,00 139656,29 195233,71
Видатки на відрядження 2250 22477,00  8834,00 5918,80 2915,20
Оплата комунальних послуг 2270 120515,00  45775,00 31506,71 14268,29
Оплата теплопостачання 2271 66303,00  32784,00 22169,95 10614,05
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10280,00  2285,00 1556,11 728,89
Оплата електроенергії 2273 43932,00  10706,00 7780,65 2925,35
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1200,00  800,00 0,00 800,00
 Інші поточні видатки  2800  0,00  0,00  0,00  0,00
 всього  3 808322,00  1133279,00  850053,41  283225,59
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу М.В.Левченко
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за 2018 року
КФК  0611090
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Виконано за  2018рік Залишок на 01.01.2019р.
Оплата праці 2110 2 453 562,00 2271077,68 182484,32
Нарахування на заробітну плату 2120 539 783,00 517003,68 22779,32
Використання товарів і послуг 2200 386079,00 345339,15 40739,85
Предмети, матеріали, обладнання 2210 59 705,00 59 705,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 242568,00 230588,29 11979,71
Видатки на відрядження 2250 11 310,00 10902,30 407,70
Оплата комунальних послуг 2270 72 113,00 43 760,68 28352,32
Оплата теплопостачання 2271 40 519,00 21515,67 19 003,33
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 161,00 3489,83 671,17
Оплата електроенергії 2273 27 433,00 18755,18 8677,82
Дослідження і розробки 2280 383,00 382,88 0,12
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
всього 3 379 424,00 3133420,51 246003,49
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу М.В.Левченко

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за ІІІ квартал 2018 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Уточнений план за січень-вересень 2018 року Виконано за  січень-вересень 2018 року Залишок на 01.10.2018р.
Оплата праці 2110 2 453 562,00 1 912 743,00 1 582 602,67 330 140,33
Нарахування на заробітну плату 2120 539 783,00 420 803,00 360 729,75 60 073,25
Використання товарів і послуг 2200 334 647,00 303 161,00 224 318,07 78 842,93
Предмети, матеріали, обладнання 2210 59 705,00 59 705,00 21 013,38 38 691,62
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 191 136,00 187 580,00 167 393,18 20 186,82
Видатки на відрядження 2250 11 310,00 9 650,00 7 608,23 2 041,77
Оплата комунальних послуг 2270 72 113,00 45 843,00 27 920,40 17 922,60
Оплата теплопостачання 2271 40 519,00 24 649,00 14 342,51 10 306,49
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 161,00 2 707,00 2 102,81 604,19
Оплата електроенергії 2273 27 433,00 18 487,00 11 475,08 7 011,92
Дослідження і розробки 2280 383,00 383,00 382,88 0,12
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 3 327 992,00 2 636 707,00 2 167 650,49 469 056,51
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

 

 

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за ІІ квартал 2018 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.01.2018р. Уточнений план за ІІ квартал 2018 року Виконано за І І квартал 2018 року Залишок на 01.07.2018р.
Оплата праці 2110 2,398906,00 0,00 1207711,00 1066713,14 140997,86
Нарахування на заробітну плату 2120 527759,00 0,00 265696,00 245461,95 20234,05
Використання товарів і послуг 2200 334647,00 0,00 295183,00 52054,01 243128,99
Предмети, матеріали, обладнання 2210 125917,00 0,00 125917,00 6656,00 119261,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 124924,00 0,00 118137,00 12755,67 105381,33
Видатки на відрядження 2250 11310,00 0,00 8560,00 7608,23 951,77
Оплата комунальних послуг 2270 72113,00 0,00 42186,00 25034,11 17151,89
Оплата теплопостачання 2271 40519,00 0,00 24604,00 14313,91 10290,09
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 161,00 0,00 2245,00 1512,57 732,43
Оплата електроенергії 2273 27433,00 0,00 15337,00 9207,63 6129,37
Дослідження і розробки 2280 383,00 0,00 383,00 0,00 383,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 3261312,00 0,00 1768590,00 1364229,10 404360,90
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольс
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за І квартал 2018 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.01.2018р. Уточнений план за І квартал 2018 року Виконано за І квартал 2018 року Залишок на 01.04.2018р.
Оплата праці 2110 2,398906,00 0,00 540819,00 486758,83 54060,17
Нарахування на заробітну плату 2120 527759,00 0,00 118980,00 112369,92 6610,08
Використання товарів і послуг 2200 334647,00 0,00 34803,00 17880,71 16922,29
Предмети, матеріали, обладнання 2210 126000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 124924,00 0,00 4188,00 873,18 3314,82
Видатки на відрядження 2250 11310,00 0,00 2970,00 2339,00 631,00
Оплата комунальних послуг 2270 72113,00 0,00 27645,00 14668,53 12976,47
Оплата теплопостачання 2271 40519,00 0,00 20034,00 8303,96 11730,04
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 161,00 0,00 925,00 567,93 357,07
Оплата електроенергії 2273 27433,00 0,00 6 686,00 5796,64 889,36
Дослідження і розробки 2280 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 3261312,00 0,00 694602,00 617009,46 77592,54
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по БДЮТ за ІV квартал 2017 року

КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.10.2017р. Уточнений план за ІV квартал 2017 року Виконано за ІV квартал 2017 року Залишок на 01.01.2018р.
Оплата праці 2110 2148431,00 164505,00 496197,00 490398,48 170303,52
Нарахування на заробітну плату 2120 472 655,00 29169,54 109161,00 116814,50 21516,04
Використання товарів і послуг 2200 257987,00 124226,83 68728,00 152776,39 40178,44
Предмети, матеріали, обладнання 2210 153482,00 93558,65 31040,00 124591,49 7,16
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 16921,00 888,19 7770,00 8658,19 0,00
Видатки на відрядження 2250 6 700,00 2213,53 900,00 3009,68 103,85
Оплата комунальних послуг 2270 80584,00     27492,93      29018,00      16517,03     39993,90
Оплата теплопостачання 2271 54 357,00 23 183,98 21290,00 6752,58 37721,40
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 449,00 1 941,79 1271,00 1190,19 2022,60
Оплата електроенергії 2273 21 778,00 2367,16 6457,00 8574,26 249,90
Дослідження і розробки 2280 300,00 73,53 0,00 0,00 73,53
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00
всього 2879553,00 317901,37 674566,00 760469,37 231998,00
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по БДЮТ за ІІІ квартал 2017 року

КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.07.2017р. Уточнений план за ІІІ квартал 2017 року Виконано за ІІІ квартал 2017 року Залишок на 01.10.2017р.
Оплата праці 2110 2148431,00 129052,12 616363,00 580910,12 164505,00
Нарахування на заробітну плату 2120 472 655,00 20 511,05 135603,00 126944,51 29 169,54
Використання товарів і послуг 2200 220 077,00 143 176,67 5 175,00 24 124,84 124226,83
Предмети, матеріали, обладнання 2210 122 442,00 109 859,85 0,00 16 301,20 93 558,65
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10 051,00 4 772,94 1 480,00 5 364,75 888,19
Видатки на відрядження 2250 6 700,00 1 503,53 710,00 0,00 2 213,53
Оплата комунальних послуг 2270 80 584,00     26 966,82      2 985,00      2 458,89     27 492,93
Оплата теплопостачання 2271 54 357,00 23 166,01 60,00 42,03 23 183,98
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 449,00 1 845,44 426,00 329,65 1 941,79
Оплата електроенергії 2273 21 778,00 1 955,37 2 499,00 2 087,21 2 367,16
Дослідження і розробки 2280 300,00 73,53 0,00 0,00 73,53
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 2841163,00 292 739,84 757 141,00 731979,47 317 901,37
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по БДЮТ за ІІ квартал 2017 року

КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.04.2017р Уточнений план за ІІ квартал 2017 року Виконано за ІІ квартал 2017 року Залишок на 01.07.2017р.
Оплата праці 2110 1434109,00 22 328,55 596677,00 499900,50 119 105,05
Нарахування на заробітну плату 2120 315 504,00 4 766,20 131270,00 112 394,68 23 641,52
Використання товарів і послуг 2200 212 412,00 56 293,68 144468,00 27 549,46 173 212,22
Предмети, матеріали, обладнання 2210 122 442,00 45 072,00 122 442,00 12 582,15 154 931,85
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11 307,00 1 249,81 6 201,00 1 576,65 5 874,16
Видатки на відрядження 2250 6 200,00 660,37 3 130,00 2 320,10 1 470,27
Оплата комунальних послуг 2270 72463,00     9 311,50     12395,00     11070,56     10 635,94
Оплата теплопостачання 2271 48 383,00 5 309,67 6 130,00 5 838,01 5 601,66
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 100,00 1 207,76 1 058,00 732,05 1 533,71
Оплата електроенергії 2273 19 980,00 2 794,07 5 207,00 4 500,50 3 500,57
Дослідження і розробки 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 1962965,00 83388,43 872415,00 639844,64 315958,79
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по БДЮТ за І квартал 2017 року

КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.10.2017р Уточнений план за І квартал 2017 року Виконано за І  квартал 2017 року Залишок на 01.04.2017р
Оплата праці 2110 1945624,00 0,00 439194,00 406918,38 32 275,62
Нарахування на заробітну плату 2120 428 038,00 0,00 96 621,00 94 985,27 1 635,73
Використання товарів і послуг 2200 215 224,00 0,00 39 616,00 13 131,40 26 484,60
Предмети, матеріали, обладнання 2210 122 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5 498,00 0,00 1 470,00 1 321,41 148,59
Видатки на відрядження 2250 6 700,00 0,00 1 960,00 1 266,37 693,63
Оплата комунальних послуг 2270 80 584,00      0,00     36186,00     10543,62     25 642,38
Оплата теплопостачання 2271 54 357,00 0,00 26 877,00 4 002,98 22 874,02
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 449,00 0,00 1 694,00 174,51 1 519,49    
Оплата електроенергії 2273 21 778,00 0,00 7 615,00 6 366,13 248,87
Дослідження і розробки 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього  2589186,00 0,00 575431,00 515035,05 60395,95    
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

План асигнувань із загального фонду бюджету

Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області

на  2015 та  2016  роки 

Показники

фінансово-господарської діяльності

2015 рік 2016 рік
Грн. % Грн. %
Надходження коштів з місцевого фонду бюджету – усього (грн.) 1673355,00 100 2127435,00 100
Поточні видатки – усього (грн.) 1673355,00 100 2127435,00 100
Оплата праці працівників і нарахування на заробітну плату 1518820,00 90,80 1954690,00 91,88
Використання товарів і послуг 154535,00 9,20 172745,00 8,12
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12000,00 0,7 83142,00 3,9
Видатки на відрядження 5000,00 0,3 6200,00 0,3
Оплата послуг (поточний ремонт) 81400,00 4,9 10000,00 0,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 55835,00 3,3 72463,00 3,4
Окремі заходи по реалізації державних програм 300,00 0,02 940,00 0,02
Капітальні видатки 0 0 0 0

План асигнувань із загального фонду бюджету

Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради за 2015 та 2016 роки

Безымянный

 

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за березень 2016 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.01.

2016р

Уточнений план за І квартал 2016 року Виконано за І квартал 2016 року Залишок на 01.04.

2016р.

Оплата праці 2110 1 434 109,00 0,00 309 651,00 287 322,45 22 328,55
Нарахування на заробітну плату 2120 315 504,00 0,00 68 124,00 63 357,80 4 766,20
Використання товарів і послуг 2200 171 805,00 0,00 82 041,00 25 747,32 56 293,68
Предмети, матеріали, обладнання 2210 83 142,00 0,00 45 072,00 0,00 45 072,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10 000,00 0,00 1 881,00 631,19 1 249,81
Видатки на відрядження 2250 6 200,00 0,00 1 600,00 939,63 660,37
Оплата комунальних послуг 2270 72 463,00 0,00 33 488,00 24 176,50 9 311,50
Оплата теплопостачання 2271 48 383,00 0,00 24 327,00 19 017,33 5 309,67
Оплата водопостачан-ня та водовідведен-ня 2272 4 100,00 0,00 1 798,00 590,24 1 207,76
Оплата електроенергії 2273 19 980,00 0,00 7 363,00 4 568,93 2 794,07
Дослідження і розробки 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 1 922 358,00 0,00 459 816,00 376 427,57 83 388,43
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за ІІ квартал 2016 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.04.2016р Уточнений план за ІІ квартал 2016 року Виконано за ІІ квартал 2016 року Залишок на 01.07.2016р.
Оплата праці 2110 1 434109,0 22 328,55 397 648,00 350339,65 69636,90
Нарахування на заробітну плату 2120 315504,00 4 766,20 87 483,00 76594,35 15 654,85
Використання товарів і послуг 2200 212412,00 56 293,68 86 026,00 25954,40 116365,28
Предмети, матеріали, обладнання 2210 122442,00 45072,00 68 070,00 10025,12 103116,88
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11 307,00 1 249,81 3 759,00 2 522,67 2 486,14
Видатки на відрядження 2250 6 200,00 660,37 2 990,00 1 576,98 2 073,39
Оплата комунальних послуг 2270 72 463,00 9 311,50 11 207,00 11 829,63 8 688,87
Оплата теплопостачання 2271 48383,00 5 309,67 5 456,00 6 500,18 4 265,49
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 100,00 1 207,76 976,00 658,12 1 525,64
Оплата електроенергії 2273 19 980,00 2 794,07 4 775,00 4 671,33 2 897,74
Дослідження і розробки 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 940,00 0,00 940,00 0,00 940,00
всього 1 962 965,0 83388,43 572 097,00 452 888,40 202597,03
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за ІІI квартал 2016 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.07.2016р Уточнений план за ІІІ квартал 2016 року Виконано за ІІІ  квартал 2016 року Залишок на 01.10.2016р.
Оплата праці 2110 1 434109,0 69636,90 391089,00 359625,61 101100,29
Нарахування на заробітну плату 2120 315504,00 15654,85 86040,00 80647,15 21047,70
Використання товарів і послуг 2200  213352,00  117305,28  16351,00  35941,75  97714,53
Предмети, матеріали, обладнання 2210  122442,00  103116,88  9300,00  31059,17  81357,71
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11 307,00  2486,14  3786,00  1296,46  4975,68
Видатки на відрядження 2250 6 200,00  2073,39  530,00  455,39  2148,00
Оплата комунальних послуг 2270 72 463,00  8688,87  2735,00  2454,89  8968,98
Оплата теплопостачання 2271 48383,00  4265,49  53,00  44,67  4273,82
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 100,00  1525,64  390,00  541,76  1373,88
Оплата електроенергії 2273 19 980,00  2897,74  2292,00  1868,46  3321,28
Дослідження і розробки 2280 940,00 940,00 0,00 675,84 264,16
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 1 962 965,0  202597,03  493480,00  476214,51  219862,52
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська

 

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по БДЮТ за ІV квартал 2016 року
КФК   070401
Назва установи КЕК Уточнений план за рік Залишок на 01.10.2016р Уточнений план за ІV квартал 2016 року Виконано за ІV  квартал 2016 року Залишок на 01.01.2017р
Оплата праці 2110 1 434109,0 101100,29 335721,00 331185,69 105635,60
Нарахування на заробітну плату 2120 315504,00 21047,70 73857,00 75459,84 19444,86
Використання товарів і послуг 2200  213352,00  97714,53  29079,00  112820,24  13973,29
Предмети, матеріали, обладнання 2210  122442,00  81357,71  6789,00  88146,51  0,20
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11 307,00  4975,68  -2793,00  1081,83  1100,85
Видатки на відрядження 2250 6 200,00  2148,00  313,00  2460,02  0,98
Оплата комунальних послуг 2270 72 463,00  8968,98  25033,00  21131,88  12870,10
Оплата теплопостачання 2271 48383,00  4273,82  18547,00  9951,06  12869,76
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 100,00  1373,88  936,00  2309,88  0,00
Оплата електроенергії 2273 19 980,00  3321,28  5550,00  8870,94  0,34
Дослідження і розробки 2280 940,00 264,16 -263,00 0,00 1,16
Субсидії і поточні трансфертні виплати 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 1 962 965,0  219862,52  438657,00  519465,77  139053,75
Головний бухгалтер В.В. Шевчук
Начальник планово-економічного відділу О.В. Добровольська