Гурток “Основи журналістики”

Основи журналістики – відносно нова навчальна дисципліна в системі загальної освіти в Україні. Вона передбачає ознайомлення вихованців з особливостями журналістської роботи, формування і гармонійний розвиток особистості, розвиток творчих здібностей вихованців, поглиблення інтересів і знань, пов’язаних з журналістикою, розширення теоретичної підготовки з української мови та літератури.
Мета гуртка – формування всебічно розвиненої особистості дитини засобами журналістики та ознайомлення її із теоретичними основами журналістики, вироблення практичних навичок аналізу журналістських матеріалів та створення власних.
Основні завдання:
виявлення творчих здібностей гуртківців;
підготовка вихованців до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка журналістської роботи;
засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах;
усвідомлення вихованцями ключових понять та процесів у журналістиці;
поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь з української мови та літератури.
Вихованці гуртка опановують азбуку журналістської майстерності. В процесі роботи вони вчаться писати цікаві матеріали, збирати відповідну інформацію, узагальнювати та систематизувати її, працювати над підготовкою та випуском власної газети. На заняттях вихованці інтегрують журналістські, літературознавчі, мовознавчі та психологічні напрями позашкільної освіти та вчаться користуванню ПК з урахуванням шкільного базового компоненту з інформатики, мовознавства, літературознавства та історії свого краю. Вивчення матеріалу передбачає ознайомлення з методами журналістики, практичним аналізом змісту журналістських творів, організацію збирання інформації та поділ літературної творчості на роди, жанри, жанрові різновиди.
Навчальна програма передбачає різні дійові форми і методи навчання та виховання: лекції, бесіди, зустрічі за «круглим столом», прес-конференції, творчі зустрічі з письменниками, журналістами, редколегіями газет, людьми різноманітних професій; виставки друкованих та рукописних творів гуртківців, випуск газети та друк письмових робіт у місцевій пресі; ділові ігри, практикум «Спроба пера», макетування газети; екскурсії, праця з підшивками газет, словниками, спеціальною та краєзнавчою літературою тощо.
У 2022-2023 навчальному році для занять на гуртку запрошуємо учнівську молодь (9-11 класи).
Портфоліо керівника гуртка Ярошик Лариси Анатоліївни

https://yaroshik-larisa.webnode.com.ua/?fbclid=IwAR0oW7S_bzM2Xf7nBQDCYQ-1VcI8YYGqlCrYWrFrZiBcxtQmM6KXhuF1Q_Y