Гурток для старшокласників “Пізнай себе”

Метою програми гуртка для старшокласників «Пізнай себе» є формування всебічно розвиненої особистості шляхом розвитку і вдосконалення комунікативних навичок вихованців, навчання дітей розумінню себе, своїх емоцій і почуттів, взаємодії з однолітками, вчителями та батьками.
Для кращого сприйняття інформації на заняттях застосовуються різноманітні форми і методи виховної роботи, передбачено тестування, анкетування, бесіди, сюжетно-рольові ігри тощо. При виконанні тренінгових вправ гуртківці навчаються відповідальному ставленню до власного життя та здоров’я. На заняттях профорієнтаційного напрямку вихованці мають змогу здійснити правильний вибір професії з урахуванням індивідуальних особливостей особистості, своїх здібностей та інтересів. Використання арт-терапевтичних методів сприяє розвитку природного прагнення дітей до самостійності, подоланню мовного бар’єра, створенню стосунків взаємного прийняття та емпатії.
Також широко використовуються проектні та групові техніки, рольові та комунікативні ігри, дискусії, ситуаційний аналіз, „мозковий штурм”, малювання, логічні завдання, релаксаційні методи, робота та виконання вправ у малих групах, використання тематичних фільмів, слайдів.
Активізації навчання сприяють зустрічі з медичними працівниками, соціологами та різними громадськими організаціями міста.
В кінцевому результат вихованці вміють:
• висловлювати та аргументувати свої думки;
• контролювати свій імідж;
• застосовувати правила етикету;
• вдосконалювати навички самостійної навчальної діяльності;
• планувати роботу;
• запобігати негативному впливу на себе, розпізнавати прийоми маніпуляції;
• вирішувати конфлікти.

На гуртку займаються діти середнього та старшого шкільного віку.

 

Керівник: Лопуга Наталія Феодосіївна

 

Розклад гуртка на І семестр 2019-2020 навчальний рік

Група Понеділок Вівторок Четвер П’ятниця
74 08.15-

09.55

08.15-

09.55

08.15-

09.55

75 15.00-

16.40

15.00-

16.40

15.00-

16.40

76 17.00-

18.40

17.00-

18.40

17.00-

18.40