Гурток “Початкове технічне моделювання”

Творчість – це діяльність, що породжує дещо якісне нове, що  відрізняється неповторністю, оригінальністю. Творчість специфічна для  людини, бо завжди передбачає творця – суб’єкта творчої діяльності.
Творчість необхідна для суспільства, передусім не в культурній, а в науково-технічній царині, бо саме ця сфера найбільш впливає на добробут та динамічний розвиток знань людства.
Технічна творчість дітей – наймасовіша форма залучення їх до творчості.
Створення сприятливих умов для творчості у наш час є необхідністю.
Педагоги розглядають дитячу технічну творчість не тільки як вид  діяльності, направлений на ознайомлення учнів з різноманітним світом  техніки, розвитку їх здібностей, але і як один з ефективних способів трудового виховання і політехнічної освіти.
Дитяча технічна творчість – це опанування технікою й технологією  креслення, моделювання, конструювання, цілеспрямований процес навчання  і розвитку творчих здібностей дітей.
Дитяча технічна творчість – це формування готовності вихованців до  обґрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства й  винахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на шляху досягнення мети.
Шлях сьогоднішнього вихованця до майбутнього винахідника, науковця  починається від власноруч сконструйованої механічної іграшки чи моделі до  найсучасніших електронних приладів, лазерних пристроїв, виготовлених у  гуртках технічного напрямку.
Технічна творчість – це свобода вибору, крок у невідоме, це новизна,  здогадка, евристичне прозріння, що викликає натхнення, радість, віру у свої  можливості. Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє  при створенні будь-якого виробу, тобто технічна творчість нерозривно пов’язана з естетичним вихованням, з художньо-конструкторською  діяльністю.
На заняттях гуртка початкового технічного моделювання  знайомляться зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами,  елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним  моделюванням, конструюванням, набувають вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовляють іграшки, моделі машин та механізмів.
Вихованці матимуть змогу брати участь у внутрішніх, міських, обласних  змаганнях, конкурсах та фестивалях.
Програма гуртка розрахована на роботу з вихованцями молодшого шкільного віку від 7 до 14 років.
Керівник гуртка    Касянчик Віра Володимирівна