Туристичний гурток “Мандри”

Світ змінюється щохвилини і теперішній час, безумовно, можна назвати часом технічних досягнень та інформаційних революцій! І це дуже цікавий час, який припав на наше життя! Але, разом із тим, люди, а особливо діти, стають залежними від сучасних модних “ґаджетів” і спілкування в реальному світі із однолітками стає дедалі складнішим та “не цікавим”. Я вже не кажу, що діти віддають перевагу мобільному телефону перед прогулянкою в лісі…
Мета туристичного гуртка – прищепити дітям любов до природи, познайомити з неймовірно красивим та цікавим світом навколишнього середовища, показати чарівні куточки околиць Києва та України, навчити дітей спілкуватися, аналітично мислити, шукати та знаходити відповіді, приймати рішення в цікавих та складних ситуаціях. Виховання у дітей самодисципліни і самостійності. Організація та проведення теоретичних та практичних занять з туризму: фізичні навантаження, оздоровлення, картографія, креслення, географія, геологія.
Діти отримають знання навички з:
• використання туристичного спорядження;
• спуск-підйому по мотузках;
• в’язання вузлів;
• роботи зі спорядженням;
• освоєння туристичних технік проходження перепон;
• орієнтування на місцевості;
• складання плану поверхні та підземних порожнин;
• туристичних дисциплін;
• першої медичної допомоги.
Заняття проходять на свіжому повітрі, на різних локаціях в залежності від теми заняття.
В гуртку займаються діти 9-12років. Заняття передбачає тісний зв’язок з загальноосвітніми предметами: з географією – основи топографії та орієнтування, з історією – історія рідного краю, українським народознавством – традиції та звичаї рідного краю, екологією – охорона природи, біологією – ознайомлення з флорою рідного краю.
Заняття гуртка сприяють фізичному розвитку та загартуванню дітей, формує здоровий спосіб життя.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню туристичної термінології, практичних навичок роботи з компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.
Робота туристичного гуртка направлена на формування у дітей любові до рідного краю, виховання почуття відповідальності за навколишнє середовище, розвиток почуття колективізму, взаємовиручки.