Попрацювали над розробками навчальних програм

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.
Так, методичною радою Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області були підготовлені та направлені на розгляд і затвердження науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти «Ранній розвиток дитини» (два роки навчання), автор керівник гуртка Столярець Ірина Миколаївна та «Основи журналістики» (чотири роки навчання), автор заступник директора з методичної роботи Ярошик Лариса Анатоліївна.
Навчальна програма з позашкільної освіти – це нормативний докумет, що визначає мету, зміст, обсяг, порядок, способи організації освітнього процесу та вимоги до її результатів. Матеріали мають мати високий науковий рівень та враховувати досягнення науково-технічного прогресу, втілювати виховний потенціал, генералізовувати навчальний матеріал на основі фундаментальних положень сучасної науки, гурупвати його навколо провідних ідей, реалізовавути міжпредметні зв’язки, формувати вміння і навички вихованців з визначеного напряму діяльності.
Метою програми з раннього розвитку дитини є формування ключових компетентностей особистості дитини з використанням пізнавально-творчої діяльності. Серед основних завдань: розвиток творчих здібностей, уяви, пам’яті та зорового аналізу; формування у дітей початкових граматичних, математичних та геометричних уявлень; розвиток логічного мислення, логіко-математичних здібностей; формування загального поняття дитини про навколишній світ; виховання любові до рідної країни, її природи і людей.
Мета програми з журналістики – формування всебічно розвиненої особистості дитини засобами журналістики та ознайомлення їх із теоретичними основами журналістики, вироблення практичних навичок аналізу журналістських матеріалів та створення власних. Основними завдання при цьому передбачені: виявлення творчих здібностей вихованців; підготовка вихованців до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка журналістської роботи; засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах; усвідомлення вихованцями ключових понять та процесів у журналістиці; поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь з української мови та літератури.
За результатами засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти «Ранній розвиток дитини», «Основи журналістики» затверджені (протокол № 2 від 22.05.2020).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply